arm - Copy
تاریخچه فعالیت

در شهریور 1382 «کارگاه همفکری برای کودکان کار و خیـابان» با همـکاری یونیسف و سـازمانهای دولتی و غیر دولتـی مرتبط برگزار شد. در پایان کارگاه، پیشنهاد ایجاد شبکه ای از سازمانهای دولتی و غیردولتی برای کمک به کودکان کارو خیابان از طــرف شرکت کنندگان مطرح گردید. تعدادی از سازمانهای دولتی (سازمان بهزیستی، وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش) و سازمانهای غیر دولتی (انجمن پژوهش های آموزشی پویا، انجمن حامیان کودکان کار و خیابان، انجمن حمایت از حقوق کودکان و انجمــن حمایت از کودکان کار) با پذیرش این ضرورت و طی برگزاری جلسات متعدد ایجاد شبکه ای از سازمانهای همسو را پیگیری کردنـد  و شبکه یاری کودکان کار و خیابان شکل گرفت.

پس از  تشکیل شبکه، بر اساس تفاهم نامه ای اهداف شبکه به شرح زیر مشخص شد:
  هدف اصلی و استراتژیک (بلند مدت):
  محو کامل کار کودکان
  اهداف میان مدت و کوتاه مدت :
  – انجام حمایت های قانونی، آموزشی، اجتماعی، عاطفی، روانی و بهداشتی از کودکان کارو خیابان  
– کمک به ساماندهی درست کودکان کار و خیابان
  – تلاش در راه کاهش کار کودکان
  براساس آیین نامه اجرایی موقت، ساختار شبکه و شرایط عضویت به شرح زیر مشخص شد:
  – کمیته هم آهنگی شبکه یاری کودکان کار و خیابان
  اعضای این کمیته ابتدا موسسان سازمانهای غیردولتی شبکه بودند که بعدا به علت برخی تغییرات در سازمانهای غیردولتی، مسئولان سازمانهای غیر دولتی دیگری به آن پیوستند.
  – کمیته آموزشی
  – کمیته پژوهشی
  – کمیته حقوقی
  – کمیته اطلاع رسانی (دبیرخانه)
  – کمیته اجرایی و مالی
  چگونگی تشکیل کمیته ها، اهداف و وظایف آنها و شرایط عضویت در شبکه در آیین نامه اجرایی موقت آورده شده است.
  تفاهم نامه و آیین نامه موقت بعدا به اساسنامه تبدیل شد.
 

شبکه یاری یک سال پس از تاسیس از وزارت کشور در خواست مجوز کرد. در سال84  با در خواست شبکه برای دریافت مجوز موافقت شد اما مجوز صادر نشد طی 7 سال پس از آن با در خواست های مکرر شبکه برای مجوز موافقت نشد، شبکه همچنان به فعالیت خود ادامه می داد. در سال 91 از بهزیستی در خواست مجوز شد و پس از حدود یکسال در سال 92 مجوزی نه به نام شبکه و اساسنامه آن بلکه به نام گروه تلاشگران یاری همدل صادر شد. امید است که این مجوز تبدیل به مجوز به نام شبکه شود.

سازمانهای عضو شبکه در اجرای برنامه های خود کاملا مستقل اند و هر سال در انجام برخی برنامه ها از جمله روزها و مراسم خاص با یکدیگر مشارکت دارند. شبکه یاری طی یازده  سال گذشته فعالیت هایی با همکاری اعضای خود انجام داده است که در ویژه نامه ای به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس شبکه آورده می شود.

شبکه یاری در مدت  یازده سال فعالیت خود از فراز و نشیب هایی گذشته و دست آوردهای ارزشمندی داشته است اما دارای مشکلاتی نیز بوده است که نیاز به بررسی و تحلیل آنها با همکاری اعضای خود دارد. اصولا کار گروهی در جامعه ما آن هم در چهارچوبی فراتر از یک سازمان و در قالب شبکه ،کاری دشوار و طولانی است. به گفته روان شاد دکتر سعید شاملو، استاد روان شناسی، «کارگروهی در جامعه ما، مانند سوپ خوردن با چنگال است که فقط چند قطره به دست می آید اما ان هم بسیار غنیمت است» زیرا «قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود».

اگر بخواهیم برای یاری کودکان کار قدمهای اساسی بر داریم ضروری است در چهارچوب سازمانهای وسیع تر یا شبکه با هم پیوند داشته باشیم تا توا نمندتر باشیم .به گفته شاعر:

قطره ای، قطره به دریا، چو به ساحل هایی

چون به دریا برسی، قطره نه ای، دریایی

یازده  سال را با این امید سپری کردیم که روزی ما قطره ها به دریا برسیم و دریا شویم. آن روز، روز رهایی کودکان محروم ما از مشکلاتی است که اینک با آن روبه رو هستند، به امید آن روز

 

فاطمه قاسم زاده

رییس هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار و عضو هیئت مدیره انجمن پویا