333333333333333333
پویش کمک مالی
تاریخ انتشار: 5 می ماه 20 

photo_۲۰۲۰-۰۵-۰۵_۱۲-۵۹-۲۰

🔹 سازمان های مردم نهاد عضو شبکه های تخصصی تشکیل دهنده کمیته مقابله با کرونا (شبکه کمک)

💥۲۰۰۰ سمن همکار

🔸 بیایید با هم کار را ادامه دهیم.

🔸از شبکه کمک هم مطالبه کنیم.

📌طرح ارایه کنیم برای اجرا از شبکه کمک حمایت بخواهیم.

🌸 اما همواره در گام اول روی سرمایه مالی خودمان حساب کنیم. ما ایمان داریم به کاری که انجام می دهیم. به سهم خود حمایت مالی از شبکه بنماییم.

💥 در گام دوم با گزارش پیشقدم بودن خودمان در کمک می توانیم از مردم، بخش خصوصی و دولت تقاضای کمک کنیم.

🔹در حمایت مالی از شبکه کمک اقدام کنید.

🌿 کمک به کمک از ما آغاز می شود.

کمک های مستمر می تواند منشاء برنامه ریزی در شبکه باشد.

❤️ پویش #یکی از دو هزار

انجمن ما آمادگی دارد ماهیانه ۵۰ هزار تومان به شبکه کمک، کمک نماید.

🌸 این کمک از اول تا پنجم هرماه به حساب شبکه کمک واریز و رسید آن برای خزانه دار شبکه به ادرس ارسال می شود.

@arjangabdollahi

📌 نکته: از عزیزانی که فعال اجتماعی و فعال مدنی هستند و عضو سازمان های مردم نهاد نیستند شخصا می توانند این کمک مستمر را تقبل نمایند.

🔻امید که: کم “من” بیش “ما” شود.

@KomakNetwork_group