logo
انجمن حامیان کودکان کار و خیابان
تاریخ انتشار: 7 نوامبر ماه 14 
سابقه انجمن كودكان كار و خيابان باز‌مي‌گردد به ارديبهشت سال 1379 در منطقه دروازه غار، اين اولين تجربه كاري انجمن‌ها و نهاد‌های مردمی در مورد معضل كودكان خياباني میباشد، لذا با توجه به نیاز جامعه، انجمن حاميان كودكان كار و خيابان در سال 1381 با مجوز رسمی وزارت کشور و موافقت اصولی بهزیستی با شماره 14174 به ثبت رسيد. انجمن جهت کمک و توانمند سازی کودکان محروم و نیازمند و خارج از بستر آموزش فارغ از رنگ، ملیت، جنسیت، مذهب و زبان آنان تشکیل و مشغول به فعالیت می باشد. انجمن به امور تعليم و تربيت، ارتقای سطح زندگي، فرهنگی، بهداشت و درمان و توان مند سازی کودکان و خانواده های آنان می پردازد. در حال حاظر انجمن دارای 5 مرکز اجرایی در مناطق حاشیه ای و آسیب خیز کرج می باشد (3 مرکز در آق تپه، 1 مرکز در سرآسیاب و 1 مرکز در حصارک) و حدود 600 مددجو شامل کودکان کار، خیابان و محروم که اکثراً کودکان زباله گرد و قبرشور می باشند را تحت پوشش قرار داده است. این مجموعه به همت 90 انسان بشردوست که داوطلبانه و در راه رضای خدا خدمت می نمایند، اداره می گردد. لازم به ذکر است که این انجمن در تلاش است به عنوان پل ارتباطی میان ظرفیت موجود در جامعه و مددجویان خاموش عمل نماید و تا کنون با حداقل هزینه ی مالی(روزانه 700 تومان برای هر مددجو) رسالت خود را انجام داده است.
ساختار  

  این انجمن به روش هیئت امنایی اداره میگردد اعضا و موسس، اعضا هیئت امنا و هیئت مدیره که هر دو سال یکبار در مجمع عمومی انتخاب می گردند . در حال حاضر خانم خجسته اسلامی نژاد(حسینی پور) موسس و رئیس هیئت مدیره، خانم هما عارف مدیر عامل ، خانم مینو مدنی عضو هیئت امنا می باشند .  
ماموریت  
انجام تمامی امور مربوط به تعلیم و تربیت، ارتقاء سطح زندگی، بهداشت، درمان و خدمات مشاوره ای، کمک به کودکان و نوجوانان آسیب دیده اجتماعی اعم از کار، خیابان و محروم که منجر به بهبود وضعیت آنان گردد. آگاه سازی آحاد جامعه برای پیشگیری از افزایش و کمک به ساماندهی کودکان کار و خیابان و کمک جهت برنامه ریزی های مفید ازسوی نهادها و سازمانهای ذی ربط دولتی در ارتباط با این معظل اجتماعی کاهش کار کودکان که مانع از دسترسی آنان به حقوقشان می شود.

به امید روزی که جهانی عاری از کودک محروم کار و خیابان داشته باشیم.

برای آشنایی بیشتر به سایت این موسسه مراجعه فرمایید:

  http://www.str-children.org