tarvij-88.05.12-ajomane-pajoheshhaye-amoozeshi-poya
انجمن پژوهشهای آموزشی پویا
تاریخ انتشار: 28 نوامبر ماه 14 

     انجمن پژوهشهای آموزشی پویا ، سازمانی غیر دولتی ، غیر انتفاعی و مستقل است که در سال 1356 خورشیدی به همت گروهی از معلمان ، مربیان ، کارشناسان در زمینه آموزش و پرورش شکل گرفت و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد . در سال 1358 ، اساسنامه انجمن توسط هیئت مؤسس تدوین و به نام « انجمن ملی پژوهشی در آموزش و پرورش » به تصویب مجمع عمومی رسید و انتخابات انجمن برای تعیین هیئت مدیره برگزار گردید . در سال 1359 اولین خبرنامه انجمن که منعکس کننده فعالیتهای آن بود ، منتشر شد .

پس از انقلاب اسلامی، اساسنامه جدید انجمن در سال 1367 تدوین شد و به نام  «انجمن پژوهشهای آموزشی پویا » در این سال به شماره 3525 به ثبت رسید .

اهداف انجمن

مهمترین اهداف انجمن به شرح زیر است : 1 ـ کمک به بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی از نظر روش های آموزشی ، محتوای کتابهای درسی ، شیوه های ارزشیابی و …. از طریق انجام پژوهش ، تشکیل سمینارها ، تألیف و ترجمه منابع و ….

2 ـ کمک به توانمند سازی مدیران ، معلمان و مربیان و ارتقای سطح آگاهی آنان با برگزاری کارگاههای آموزشی ، جلسات آموزشی ، جمع آوری تجربیات و ….

3 ـ کمک به توانمند سازی کودکان با نیازهای خاص از جمله کودکان کار، کودکان درمعرض تبعیض ، آزار ، بدرفتاری و …از طریق حمایت های آموزشی ، پژوهشی ، روان شناختی ، مشاوره ای و….

مخاطبان اصلی انجمن
بیشترین توجه و تمرکز انجمن شامل گروههای زیر است : 1 ـ خردسالان ( کودکان پیش دبستانی ) 2 ـ دانش آموزان دورة ابتدایی (کودکان ) 3 ـ دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه ( نوجوانا ) 4 ـ معلمان ، مربیان و مدیران مرکز آموزشی 5 ـ خانواده ها فعالیت های و برنامه های انجمن فعالیتهای انجمن در سه زمینه انجام می گیرد : 1 ـ فعالیتهای آموزشی ـ ترویجی 2 ـ فعالیتهای پژوهشی 3 ـ فعالیتهای اجرایی گروههای کار انجمن
برای انجام فعالیتهای انجمن ، گروه های زیر فعالیت دارند :
1 ـ کار گروه پیش دبستان 2 ـ کار گروه دبستان 3 ـ کارگروه کودکان با نیازهای خاص 4 ـ کارگروه انتشارات 5 ـ کارگروه ارتباطات ( داخلی و بین المللی ) 6 ـ کارگروه پژوهشی 7 ـ کار گروه آموزش 8 ـ کار گروه مالی و عضویت
ارتباطات انجمن
انجمن با سازمانهای زیر ، ارتباط فعال دارد : 1 ـ سازمانهای غیر دولتی ( کودکان ، زنان ، خانواده ، محیط زیست و …) 2 ـ سازمانهای دولتی مربوط ( آموزش و پرورش ، بهزیستی ، شورای شهر و …) 3 ـ سازمانهای بین المللی (یونیسف ) مهمترین فعالیتهای انجام شده انجمن فهرست مهمترین فعالیتهای انجام شده در سالهای اخیر در سه زمینه کاری آورده می شود : 1 ـ فعالیتهای آموزشی ـ ترویجی 2 ـ فعالیتهای پژوهشی 3 ـ فعالیتهای اجرایی   فعالیتهای آموزشی ـ ترویجی
برگزاری کارگاهها و طرح های آموزشی
این کارگاه ها چندین دوره برای سازمانهای دولتی ، غیر دولتی و اعضای انجمن ، اجرا شده است :

1 ـ کارگاه آموزشی حقوق کودک ( با پشتیبانی یونیسف ) 2 ـ کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی (با پشتیبانی یونیسف ) 3 ـ کارگاه آموزشی نقاشی کودکان 4 ـ کارگاه آموزشی کاردستی کودکان 5 ـ کارگاه آموزشی قصه گویی برای کودکان 6 ـ کارگاه آموزشی نمایش خلاق 7 ـ کارگاه آموزشی خلاقیت 8 ـ کارگاه آموزشی مدیریت نوین آموزشی 9 ـ کارگاه آموزشی رشد و تکامل کودکان 10ـ کارگاه آموزشی بازی 11 ـ کارگاه آموزشی هوش هیجانی 12 ـ کارگاه آموزشی در جستجوی آینده در زمینه آموزش پیش از دبستان 13 ـ کارگاه آموزشی برنامه ریزی آموزشی در پیش دبستان 14 ـ کارگاه آموزشی مدیریت آموزشی در پیش از دبستان 15 ـ کارگاه آموزشی مشکلات نوجوان کار و خیابان 16 ـ کارگاه آموزشی مشارکت بجای رقابت 17 ـ کارگاه آموزشی مشکلات جنسی کودکان 18ـ کارگاه آموزشی پیشگیری از کودک آزاری 19 ـ کارگاه آموزشی پروژة زمین 20 کارگاه آموزشی واحد کار ( کانون رغبت ) 21ـ کارگاه آموزشی بازیهای خلاق 22 ـ کارگاه آموزشی تربیت شنوایی کودکان (موسیقی ) 23 ـ کارگاه آموزشی مفاهیم ریاضی به کودکان پیش دبستان 24 ـ کارگاه آموزشی مفاهیم علوم به کودکان پیش دبستانی 25 ـ اجرای طرح آموزش مربیان مهدهای کودک زندانها درتهران با پشتیبانی یونیسف 26 ـ اجرای طرح آموزش مربیان مهدهای کودک زندانها درشهرستانها با پشتیبانی یونیسف 27 ـ اجرای طرح « دافی » ( آموزش دانشجویان افغانی ) با پشتیبانی کمیسیاریای عالی پناهندگان در ایران 28 ـ ترجمه و تألیف مقالات متعدد در ارتباط با مسائل کودکان و چاپ آنها درنشریات 29 ـ کارگاه جذب کودکان به مهدهای کودک 30 ـ کارگاه گفتگو با حضور دانش آموزان ، والدین و معلمان 31 ـ ترجمه انواع برنامه های آموزشی برای دوره پیش دبستانی درکشورهای دیگر 32 ـ مشارکت در برنامه های آموزشی و مشاوره ای در کانون اصلاح و تربیت تهران 33 ـ مشارکت در برنامه مراقبت همه جانبه از کودکان در معرض خطر با پشتیبانی وزارت بهداشت تألیف و ترجمه کتابهای آموزشی توسط اعضای انجمن 1 ـ جستجو در راهها و روشهای تربیتی ـ توران میرهادی 2 ـ کتاب کار مربی کودک ـ توران میرهادی 3 ـ تجربه های مدرسه داری ـ یحیی مافی 4 ـ نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در جهان ـ ترجمة گروهی از اعضای انجمن 5 ـ راهنمای آموزش حقوق کودک ـ دکتر فاطمه قاسم زاده ـ یونیسف 6 ـ راهنمای آموزش مهارتهای زندگی ـ بازنویسی دکتر فاطمه قاسم زاده ـ یونیسف 7 ـ راهنمای آموزش مهارتهای زندگی برای دانشجویان ـ دکتر فاطمه قاسم زاده 8 ـ رشد و تکامل کودکان ـ ترجمه دکتر فریده میلانی ترابی 9 ـ آری گفتن به نیازهای کودکان ـ دکتر فاطمه قاسم زاده 10 ـ فعالیتهای تشخیصی و یادگیری در ریاضیات برای کودکان ـ ترجمه مصطفی کریمی 11 ـ آموزش مفاهیم ریاضی برای کودکان پیش دبستانی ـ دکتر فاطمه قاسم زاده 12 ـ به دنبال چه بگردیم ؟ به کجا نگاه کنیم ؟ آذر کتابی 13 ـ بازی ها و سرگرمی های آموزشی کودکان پیش دبستانی (تولد تا 5/2 سالگی ) ـ ترجمه زهرا یعقوبی 14 ـ بازی ها و سرگرمی های آموزشی کودکان پیش دبستانی (3 تا 5 سالگی ) ـ ترجمه حدوت 15 ـ چگونه به کودکان ریاضی بیاموزیم ـ ترجمه مصطفی کریمی 16 ـ تهیه بروشورها و جزوه های آموزشی برای مربیان مهدهای کودک فهرست سخنرانی های ارائه شده درنشست های علمی انجمن 1 ـ نوآوری در آموزش و پرورش 2 ـ نقش موسیقی در تعلیم و تربیت کودکان 3 ـ نقاشی کودکان 4 ـ ارزشیابی رشد و تکامل کودکان 5 ـ قصه گویی و نمایش خلاق 6 ـ برنامة آموزش رشد محور 7 ـ ارزشیابی فعالیت های مهد کودک (آموزش ـ بهداشتی ـ تربیتی و ….) 8 ـ رفتار با کودکان پیش دبستانی 9 ـ ارتباط با خانواده در پیش دبستانی 10 ـ تغذیه کودکان پیش دبستانی 11 ـ بهداشت کودکان پیش دبستانی 12 ـ برنامة آموزشی کودک محور 13 ـ رشد و تکامل کودکان پیش دبستانی 14 ـ کاربرد رایانه در مدارس 15 ـ مدیریت مدرسه در ایران 1400 16 ـ برنامه ریزی چند بعدی 17 ـ آشنایی با مرکز گفت و گوی تمدن ها 18 ـ نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی 19 ـ رشد شناختی کودک پیش دبستانی درتعامل با همسالان 20 ـ مشق شب و دست آوردهای مربوطه به آن 21 ـ کودک و ادبیات صلح 22 ـ نقش رسانه ها در جنگ و تأثیرات آن 23 ـ ناکارآمدی آموزش و پرورش رسمی درکشورما

انجام طرح های پژوهشی
1 ـ بررسی تصویر خانواده درکتابهای درسی 2 ـ بررسی مفاهیم بنیادی صلح در کتابهای درسی 3 ـ بررسی وضعیت مهدهای کودک درتهران 4 ـ بررسی وضعیت کودکان کار و خیابان در تهران 5 ـ بررسی علل و انواع کودک آزاری در تهران 6 ـ بررسی آسیب شناسی خشونت 7 ـ بررسی آسیب شناسی رقابت 8 ـ بررسی نقاشی کودکان از دیدگاه روان شناسی 9 ـ بررسی وضعیت موسیقی در مراکز پیش دبستانی تهران 10 ـ بررسی کتابهای آموزشی برای کودکان پیش دبستانی 11 ـ بررسی نشریات رشد آموزش و پرورش 12 ـ بررسی وضعیت سازمانهای غیر دولتی ، چالش ها و راه کارها (در ایران ) 13 ـ ارزیابی فعالیت های یونیسف در بم (باپشتیبانی یونیسف ) 14 ـ مشارکت در تدوین طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان با پشتیبانی شورای شهر تهران 15 ـ مشارکت در تدوین طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان با سازمان بهزیستی کشور 16 ـ بررسی جنگ و صلح از دیدگاه کودکان پیش دبستانی 17 ـ بررسی کتابهای فارسی آموز ادبی ( برای کودکان دبستانی ) 18 ـ بررسی مفاهیم حقوق کودک درکتابهای داستان برای کودکان پیش دبستانی 19 ـ مشارکت در اجرای طرح بررسی وضعیت کودک آزاری در ایران ، با پشتیبانی یونیسف و وزارت بهداشت 20 ـ مشارکت دراجرای طرح « موسیقی درمانی » در کانون اصلاح و تربیت تهران ، با پشتیبانی یونیسف

انجام فعالیت های اجرایی
انجمن پویا با همکاری و مشارکت سازمانهای دولتی و غیر دولتی ، فعالیت های زیر را انجام داده است :
1 ـ عضو هیأت مؤسس « کمیتة راهبردی نهضت جهانی برای کودکان و نوجوانان » با پشتیبانی یونیسف و مشارکت فعال در اجرای برنامه ها و فعالیت های آن 2 ـ عضو هیأت مؤسسه «شبکه یاری کودکان کار و خیابان » و شرکت فعال در اجرای برنامه ها و فعالیت های آن . 3 ـ شرکت در سمینارهای علمی در ارتباط با کودکان ، نوجوانان ، خانواده با ارائه مقاله و گزارش 4 ـ مشارکت در برگزاری مراسم روز جهانی کودک (16 مهرماه ) با همکاری سازمانهای غیر دولتی 5 ـ مشارکت در برگزاری روز جهانی مبارزه علیه کار کودکان با همکاری شبکه یاری کودکان کار و خیابان 6 ـ مشارکت در برگزاری روز تصویب پیمان نامة حقوق کودک با همکاری سازمانهای غیر دولتی 7 ـ مشارکت در برگزاری روز پیشگیری از کودک آزاری با همکاری سازمانهای غیر دولتی 8 ـ برگزاری نشیت های علمی (هر 3 ماه یکبار ) برای ارائه طرح های پژوهشی انجمن 9 ـ عضویت و فعالیت در « شورای گسترش فرهنگ صلح » 10 ـ تدوین طرح توانمندسازی کودکان کار وخیابان و خانواده های آنان با همکاری شبکه یاری کودکان کار وخیابان 11 ـ عضو مؤسس « کمیتة حمایت پایدار از کودک و خانواده در بم » و انجام فعالیتهای زیر دراین زمینه ـ تأسیس مهد کودک پویا در یکی از مناطق محروم بم ـ اجرای کارگاه های آموزشی متعدد برای مربیان مهدهای کودک بم ـ اجرای کارگاه های آموزشی درزمینه حمایت های عاطفی ـ روانی (مقابله با موقعیت های بحرانی ، افسردگی ، اضطراب ، ترس و ….) برای کودکان ، نوجوانان ، مربیان و خانواده ها 12 ـ برگزاری نشست های علمی در هر ماه در ارتباط با آموزش و پرورش پیش از دبستان برای مدیران و مربیان مهدهای کودک 13 ـ عضو هیأت مؤسسه « کمیتة مشترک توسعة کمی و کیفی آموزش پیش دبستانی » و مشارکت در اجرای برنامه ها و فعالیت های آن 14 ـ مشارکت در اولین و دومین کنگره علمی آموزش پیش دبستانی باارائه مقاله و برگزاری کارگاه حقوق کودک برای مربیان 15 ـ شرکت در گردهمایی های مربیان پیش دبستانی درهمدان ، شیراز ، بابل 16 ـ مشارکت در گردهمایی تشکل های غیر دولتی درهمدان با برگزاری کارگاه 17ـ شرکت مستمردر جلسات یونیسف 18 ـ مشارکت در برگزاری مراسم روز جهانی خانواده ها با ارائه مقاله 19 ـ مشارکت در برگزاری همایش کودک ، صلح ، خشونت با پشتیبانی شورای گسترش صلح 20ـ مشارکت در کارگاه در جستجوی آینده در ارتباط با کودک آزاری با پشتیبانی یونیسف
انجمن و سمینارهای بین المللی
انجمن در سمینارهای بین المللی زیر با ارائه مقاله ، گزارش ، کار پژوهشی و …..شرکت داشته است : 1 ـ نشست اعضای نهضت جهانی برای کودکان در امریکا 2 ـ اجلاس نمایندگان سازمانهای غیر دولتی کشورهای عربی و افریقایی در مراکش 3 ـ مطالعة وضعیت کودکان خیابانی در هند 4 ـ سمینارکودک آزاری در سوئد 5 ـ سمینارکودکان کار و خیابان در سوئد 6 ـ اجلاس مشترک سازمانهای دولتی و غیردولتی در بلژیک 7 ـ سمینار بین المللی روان شناسی درتهران

برای اطلاعات بیشتر به سایت این موسسه مراجعه فرمایید:
http://pers.ir