IRSPRC.logo
انجمن حمايت از حقوق كودكان
تاریخ انتشار: 4 نوامبر ماه 13 
انجمن حمايت از حقوق كودكان به عنوان سازماني مستقل، غيردولتي (NGO) و غير انتفاعي از سال 1373 فعاليت خود را آغاز نموده است. هدف اصلي انجمن آن گونه كه در اساسنامه آمده است، تبليغ و ترويج اصول مندرج در پيمان نامه ي جهاني حقوق كودك است. انجمن با تكيه بر فعاليت هاي جمعي اعضاء داوطلب خود، در شناساندن و تفهيم اين حقوق به عموم ايرانيان، به برداشته شدن موانع عيني و ذهني تحقق حقوق كودك و در جهت برخورداري هرچه وسيع تر كودكان اين سرزمين از اين حقوق، ياري مي رساند. از اين طريق انجمن مي كوشد تا در بهبود وضعيت عمومي زندگي كودكان، فعالانه شركت نمايد. تلاش انجمن براي شناسايي و هموار ساختن راه هاي رسيدن به يك حداقل زندگي مناسب براي همه كودكان در ايران، در زمينه هاي رشد جسمي، ذهني، عاطفي و اجتماعي مي باشد.
 فعاليت ها
كليه فعاليت هاي انجمن غير سياسي و غير انتفاعي است كه ضمن رعايت كامل قوانين جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي مربوط به آموزش، اطلاع رساني، امور تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، كمك هاي عملي به كودكان آسيب ديده از بلاياي طبيعي و شرايط سخت، كودكان كار و خيابان، كودكان آزار ديده و نيز ارائه خدمات مشاوره به خانواده ها تلاش مي كند. 

دیدگاه های انجمن
 

انجمن از سه ديدگاه مكمل به حمايت از حقوق كودكان مي پردازد. این سه دیدگاه عبارتند از: 1 ـ ديدگاه تقنيني: توجه به قوانين مدني كشور كه به كودك و زندگي او مربوط است. تلاش براي بازنگري در قوانين موجود به نفع كودكان و همچنين ارائة پيشنهاداتي براي افزودن يا تغيير قوانيني در حمايت از كودكان. 2 ـ ديدگاه اجرائي: كوشش براي اجراي همه قوانيني كه به نفع كودكان در قوانين كشور وجود دارند و همچنین تلاش در راه از بين بردن موانع اجراي درست آن ها؛ زيرا عليرغم وجود بسياري از قوانين، در مراحل اجرايي كاستي هايي ديده مي شود، مانند قانون ممنوعيت كار كردن كودكان، آموزش رايگان و اجباري كودكان و … 3 ـ ديدگاه اجتماعي: آگاهي دادن و آموزش حقوق كودك به خانواده ها، نهادهاي اجتماعي و افرادي كه به نوعي با كودكان سر و كار دارند از يك سو و تلاش در راه پيشگيري و كاهش بد رفتاري، آزار، سوءاستفاده، بي توجهي، بهره كشي، تبعيض و هر نوع سوء رفتاري كه به سلامت جسمي و رواني كودكان آسيب مي رساند.

 

 پیمان نامه جهانی حقوق کودک

  
 
 پيمان جهانی حقوق كودك كه خط مشي اصلي اهداف انجمن را سمت و سو مي دهد، در سال 1989 ميلادي به تصويب سازمان ملل متحد رسيد و از سال 1990 به مرحلة اجراء در آمد. تا كنون به جز دو كشور تمامي كشورهاي دنيا به اين پيمان پيوسته اند.
پيمان نامه حقوق كودك الگو و راهنماي مناسبي براي فعاليت انجمن در زمينه حمايت از حقوق كودكان در ايران است. اين پيمان نامه در سال 1373 به صورت مشروط به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران رسيده است و انجمن نيز متعاقب آن تأسيس شده است.
 ساختار انجمن
 
 انجمن توسط يك هيئت مديره هفت نفره منتخب از سوي اعضاء اداره مي شود كه هر دو سال يكبار انتخاب مي شوند. به همراه اعضاء اصلی دو عضو علی البدل هیئت مدیره نیز انتخاب می شوند. بازرس قانونی انجمن برای نظارت بر امور مالی و عملکرد هیئت مدیره در هر سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شود.
انجمن حمايت از حقوق كودكان از بدو تأسيس تا كنون طرح هاي بلند مدت و كوتاه مدت بسياري داشته است كه برخی از آن ها عبارتند از: – معاضدت هاي حقوقي، پي گيري پرونده هاي كودك آزاري، مشاوره حقوقي رايگان و نيز ارائه پيش نويس طرح هاي قانوني به نفع كودكان و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي ايران. – ارائه خدمات مددكاري اجتماعي به كودكان در معرض آسيب (بي سرپرست و بد سرپرست) و پي گيري موارد كودك آزاري. – ارائه خدمات مشاوره اي تلفني و كمك فكري به كودكان، نوجوانان و خانواده ها (در ارتباط با مسائل كودكان زير 18 سال) به نام صداي يارا با شماره هاي 5 – 8501414 همه روزه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر بجز ايام تعطيل. – انجام مشاوره هاي حضوري روانشناسي، روانپزشكي، حقوقي و اعتياد در دفتر انجمن. – آموزشياري، ساخت و راه اندازي مهدهاي كودك، خوابگاه هاي دخترانه و پسرانه، ساخت و ادارة مجتمع فرهنگي اسفدن در جنوب خراسان (پس از زلزلة 20 ارديبهشت 1376 تا كنون). – خدمات آموزشي، مددكاري، بهداشتي، درماني و ورزشي و مهارت هاي زندگي به كودكان كار و خيابان و محروم در مناطق دروازه غار و ناصر خسرو (جنوب تهران). – برگزاري سمينارها و همايش هاي گوناگون در ارتباط با حقوق كودكان. – برگزاري كارگاه ها و كلاس هاي گوناگون آموزش حقوق كودك در تهران و شهرستان ها. – برگزاري هر ساله مراسم روز جهاني كودك. – انتشار خبرنامه. – خدمات آموزشي، حرفه اي و مددكاري در كانون اصلاح و تربيت دختران و پسران. – برگزاري جلسات سخنراني ماهانه براي عموم.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت این انجمن مراجعه فرمایید:    

  http://irsprc.org