TOSE PARS
موسسه کنشگران توسعه پارس
تاریخ انتشار: 19 دسامبر ماه 18 

حوزه ی پیشگیری:

–    پیشگیری از افزایش زمینه های آسیب پذیری کودکان و نوجوانان مهاجر و پناهنده ( که اغلب کودکان کار را نیز شامل میشوند) در برابر مخاطرات جسمی، روانی، ناهنجاری ها و بزهکاری ها از طریق آموزش و ارائه مکانیزم های حمایتی و اجتماعی مخصوصا در خانواده های آسیب دیده و مبتلا به اعتیاد

 حوزه ی آموزش:

–    فراهم کردن مقدمات طرح سوادآموزی زنان و کودکان پناهنده ی افغان در منطقه 17

–    آموزش مهارتهای زندگی و مهارتهای پرهیز از خشونت برای دانش آموزان بزرگسال

–    توانمند سازی و بهره گیری از توانایی های گسترده معلمین جوان مهاجر در پیشبرد اهداف طرح و ارایه خدمات به هموطنان خود

–    آموزش بهداشت باروری، کنترل خشم، فرزند پروری مطلوب و مهارتهای مقابله با خشونت برای زنان و والدین

حوزه ی بهداشتی:

–    ارائه خدمات آموزشی بهداشتی اعم از بهداشت فردی، خانواده و بلوغ به کلیه دانش آموزان و سواد آموزان تحت پوشش

حوزه ی مددکاری :

–    ارائه خدمات درمانی ، مددکاری و مشاوره مورد نیاز کودکان و خانواده های تحت پوشش

حوزه ی خدماتی:

–    ارائه وسایل و تسهیلات مورد نیاز اعم از لوازم التحریر، لباس گرم ؛ تغذیه مناسب و سرویس ایاب و ذهاب برای دانش آموزان نیازمند

حوزه ی بین الملل :

–    شرکت در جلسات بین المللی و انجام طرح های ارتقاء توانمندی و کاهش آسیب

–    عضویت در شبکه کاهش تقاضای مواد ادنا (ADNA)

حوزه کاهش آسیب :

–    ارایه سوزن و سرنگ  جهت خدمات کاهش آسیب ویژه ی پناهندگان.

تلفن تماس: 88006728 – 021