1
انجمن پرنده درخت کوچک
تاریخ انتشار: 23 سپتامبر ماه 18 

پرنده درخت کوچک، انجمنی است

مردم نهاد، غير انتفاعی و غیر سیاسی که در آن با جلب مشارکت داوطلبانه ی مردمی در مناطق محروم ، تلاش می شود محیط امنی برای رشد و خود شکوفایی کودکان  و خانواده هایشان فراهم آید. امیدواریم فعالیت های آموزش فرهنگی این انجمن منجر به آینده ای همراه با صلح، آگاهی و آرامش برای کودکان شود.

ماموریت ما

ایجاد ساختاری عادلانه برای رشد ، شکوفایی و از خود فرا رفتن فعالیت مشارکتی و ایجاد امکان تمرین و تجربه ی کار گروهی توانمند سازی و کسب مهارت کسب و ترویج آگاهی اجتماعی داوطلبان و گروه هدف رعایت و ترویج صلح ، عشق ورزی ، هم زیستی، مسئولیت پذیری ، توجه به شرافت و کرامت انسانی

گروه های فعال در انجمن گروه آموزش با رویکرد مشارکتی برای ارتقای سطح دانش و آگاهی مجموعه تلاش می کند، فعالیت های گروه آموزش در حال حاضر شامل: 1) اتاق بازی و آموزش خلاق برای کودکان ۴-۶ سال ۲) آموزش هنر(موسیقی، سفالگری، نقاشی و کاردستی و تئاتر) 3) فلسفه برای کودکان  4)سواد آموزی 5) زبان زندگی 6) کمک درسی  ۷) زبان انگلیسی ۸) کتابخوانی – ۹) آموزش بهداشت و ۱۰) مهارت آموزی از قبیل نجاری، خیاطی و باغبانی می باشد.

گروه مشاوره و مدد کاری

کمک به کودکان و خانواده های آنان برای یافتن راهکاری برای حل مشکلاتشان و در صورت نیاز ارجاع آنان به مراجع ذی صلاح گروه کارآفرینی

مهارت آموزی ، گسیل نیروها به کارگاه های حرفه آموزی و در صورت امکان هماهنگی با گروه آموزش برای آموزش مادران. به عنوان مثال در حال حاضر مادران و دختران در انجمن بعد از آموزش و یادگیری ، در کارگاه خیاطی کار و کسب در آمد می نمایند.

نشانی انجمن: تهران، خیابان ادهمی، خیابان عاصمی، کوچه اباصالح، شماره 5

تلفن : 44306493 و 44317410

فکس: 6655338 همراه: 09397733172

www.parandeyederakhtkoochak.ir

parandeyederakhtkoochak@

شماره حساب و شماره کارت انجمن پرنده درخت کوچک

235-81001315-9241-1

5022-2970-0004-0472

نزد بانک پاسارگاد