arm - Copy
مراسم روز جهانی مبارزه با کار کودک در پارک ملت برگزار شد
تاریخ انتشار: 16 ژوئن ماه 14 

گروه تلاشگران (شبکه یاری کودکان کار و خیابان) به مناسبت 12 ژوئن روز جهانی مبارزه علیه کار کودک، با همکاری انجمن های عضو این شبکه، مشارکت معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه 3 تهران و حمایت صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) جمعه 23 خرداد ماه مراسمی در پارک ملت برگزار کرد.

ZK5A1678

هدف از انتخاب و برگزاری روزهای خاص،  به ویژه برای کودکان، ایجاد آگاهی و حساسیت در مردم و جلب توجه و مشارکت های مردمی در ارتباط با موضوع مورد نظر است.12 ژوئن، روز مبارزه با کار کودک، یکی از این روزهای جهانی است. در آستانه این روز، مروری کوتاه بر آنچه در میهن ما و سراسر جهان می گذرد،  نشان می دهد که ما در انجام وظایف ومسئولیت های خود، چندان موفق نبوده ایم زیرا هنوز کودکان بسیاری به جای آن که به مدرسه بروند، با ملال و خستگی، به علت فقر، اجبارا” به کار سخت و طاقت فرسا می پردازند، کارهایی که با وجود ممنوعیت کار دشوار برای کودکان و پذیرفتن صوری آن توسط دولت ها، شادی و سلامت جسم وروان آنان را دچار آسیب می سازد. برخی از کارهای پر خطر و زیان آور، بر اساس پیمان نامه های بین المللی، که جمهوری اسلامی ایران نیز آنها را پذیرفته است، برای کودکان ممنوع است اما متاسفانه بسیاری از کودکان به انجام این کارها می پردازند مانند زباله گردی، کار در کوره پزخانه ها و… .

ZK5A1653

حدود 450 کودک و نوجوان از نقاط مختلف تهران (محمودآباد، شهر ری، مولوی، صباشهر، خاوران ) با همراهی مدیران و مربیان دلسوز، فعالان حقوق کودک ،کارشناسان و علاقه مندان به حوزه ی کودکان کار به پارک ملت آمدند تا بار دیگربر خواست های خودتاکید کرده و در قالب نمایش، دکلمه و سخنرانی از مسئولان بخواهند این خواسته ها را جدی گرفته و درتحقق حقوق اساسی کودکان نقش خود را به درستی ایفا کنند. البته برای دستیابی به حقوق کودکان، مشارکت همه سازمانهای دولتی و غیر دولتی، به ویژه خود کودکان امری ضروری است. مشارکت واقعی و نه صوری و نمایشی که گاه در مورد کودکان انجام می شود.

ZK5A1663

این خواستها همان:

ایجاد رفاه عمومی برای بهبود وضعیت زندگی مردم به منظور کاهش کار کودکان

منع کارهای دشوار برای کودکان و نظارت دقیق در این زمینه

توانمند سازی کودکان کار و خانواده های آنان برای رهایی از چرخه کار

برخورداری کودکان کار از حق آموزش ، بهداشت، بیمه  و سایر حقوق اساسی خود

نظارت دقیق بر کار کودکان و نوجوانان به منظور پیشگیری و منع خشونت،بهره کشی، آزار نسبت به آنان می باشند

ZK5A1699

اهم فعالیت های این مراسم به شرح ذیل می باشد:

شاهنامه خوانی ، نقاشی روی پارچه ، اجرای سرود