3cgesg0hi02jzpytvx
مراسم 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودک
تاریخ انتشار: 4 ژوئن ماه 14 
A3
گروه تلاشگران یاری همدل (شبکه یاری کودکان کار و خیابان ) و انجمن ها و موسسات عضو خود  با مشارکت معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه 3 شهرداری تهران و به مناسبت 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودک , با حضور کودکان کار از مناطق مختلف تهران , جمعه 23 خرداد 18-15مراسمی در پارک ملت برگزار می کند.
بدیهی ست حضورشما به هرچه بهتر برگزار شدن مراسم یاری می رساند.