2021 سال بین‌المللی حذف کار کودک (آنچه باید بدانیم، آنچه می‌توانیم و آنچه باید انجام دهیم)
تاریخ انتشار: 18 ژانویه ماه 21 
سازمان ملل سال 2021 را سال بین‌المللی حذف کار کودک نام گذاری کرده است. برنامه‌هایی که در این سال تدارک دیده شده فرصتی خواهند بود برای بررسی چالش‌هایی که همه‌گیری کووید-19 در مسیر حذف کار کودک ایجاد کرده و همچنین کل این سال کمپین و برنامه‌ای مدون و بین‌المللی برای شتاب دادن به مسیر پیشرفت برای رسیدن به هدف 8.7 توسعه پایدار مبنی بر «حذف کار کودک در تمامی اشکال آن تا سال 2025» خواهد بود. فعالیت‌های این سال همچنین تکانه‌ای خواهد بود به سمت کنفرانس جهانی کار کودکV Global Conference on Child Labour (VGC) که سال 2022 در آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. می‌توانید قطعنامه مربوط به این نامگذاری را که در تاریخ 31 جولای سال 2019 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیدید اینجا ببینید و دانلود کنید. https://undocs.org/en/A/RES/73/327 مفاد قطعنامه سازمان ملل:
 • به رسمیت شناختن سال 2021 به عنوان سال بین‌المللی حذف کار کودک.
 • دعوت از تمامی کشورهای عضو، سازمان‌های وابسته به سازمان ملل، سازمان‌های منطقه‌ای، سازمان‌های جامعه مدنی از جمله NGOها، افراد و ذینفعان برای رسمیت شناختن این سال به عنوان فرصتی مناسب برای فعالیت و آگاهی‌رسانی درباره ضرورت پایان دادن به کار کودک و همچنین اشتراک تجارب موثر در این زمینه
 • دعوت از سازمان بین‌المللی کار ILO که بر اساس توافق در قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مورخ 1980/67 تسهیلگر اجرای این طرح باشد.
 • تاکید بر اینکه تمامی هزینه‌های فعالیت‌هایی که بر اساس این قطعنامه برنامه‌ریزی می‌شوند و فراتر از تعهد سازمان‌های راهبر این قطعنامه هستند باید توسط مشارکت‌های داوطلبانه تامین شوند.
 • دعوت از مشارکت داوطلبانه همه ذینفعان و حمایت همه‌جانبه از این سال بین‌المللی.
 • درخواست از دبیر کل سازمان ملل که توجه دولت‌ها، سازمان‌های وابسته به سازمان ملل و سازمان‌های جامعه مدنی را به این قطعنامه جلب کند و دیده‌بان آن باشد.
  هرچند تلاش برای مواجه شدن با مسئله کارکودک هیچ گاه متوقف نشده اما باید در نظر داشت که پیشرفت در این مسیر کند شده و به شکل نابرابری در بخش‌ها، منطقه‌های جغرافیایی، و در میان گروه‌های سنی مختلف رخ داده است. شکی نیست که همه‌گیری کووید-19 به کار کودکان افزوده و خواهد افزود. در چنین شرایطی به هم پیوستن تمامی نیروهای موجود از همیشه مهم‌تر است. اتحاد جهانی 8.7 با مشارکت مسقیم 22 کشور «راه‌یاب» pathfinder و 230 سازمان همکار متعهد است که شتاب رسیدن به هدف 8.7 توسعه پایدار مبنی بر حذف کار کودک را بیشتر کند و همچنین دانش و راهکارهایی اجرایی را در این زمینه به همگان به اشتراک بگذارد. لازم به ذکر است که کشورها، شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های کارفرمایی، سازمان‌های جامعه مدنی، و گروه‌های پژوهشی می‌توانند به این اتحاد و کارگروه‌های آن بپیوندند. اتحاد 8.7 سه هدف استراتژیک را دنبال می‌کند:
 • شتاب دادن به عمل
 • اشتراک دانش و انجام پژوهش
 • نوآوری و اهرم کردن منابع
  شبکه یاری بروشور کامل اتحاد 8/7 را ترجمه و در اختیار همگان خواهد گذاشت. تا این لحظه 4 کارگروه در اتحاد 8.7 تعریف شده است. امکان پیوستن سازمان‌های مردم‌نهاد به هرکدام (یا همه) این کارگروه‌ها فراهم آمده است. می‌توانید برای اطلاعات بیشتر به https://www.alliance87.org/ مراجعه کنید.   کارگروه اول: زنجیره تامین گروه‌ها: شکاف‌های دانش و تحقیق ابزارها و ظرفیت سازی کشورهای اصلی در زنجیره تامین مطالبه‌گری و همکاری   این کارگروه به مطالعات و پژوهش‌هایی در زمینه ترافیک انسانی و کار اجباری کودکان خواهد پرداخت و ترسیم نقشه ترافیک انسانی از جمله اهداف آن است. دبیر: سازمان بین المللی کار   کارگروه دوم: مهاجرت این کارگروه مشخصا به استثمار و سواستفاده از کودکان مهاجر و آُسیب پذیر می‌پردازد و قصد دارد مشارکت دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی، دولت‌ها و سازمان‌های کارفرمایی، و نیز کنشگران اجتماعی را جلب کند. مداخله موثر در از جمله اهداف این کارگروه است. دبیران: سازمان بین‌المللی مهاجرت IMO یونیسف   کارگروه سوم: قانون و حکمرانی بهبود چهارچوب های قانونی و سیاست‌گذاری از جمله اهداف این کارگروه است. دبیر: کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد OHCHR   کارگروه چهارم: درگیری‌ها و شرایط ویژه انسانی این کارگروه به ویژه به پیشگیری از کار کودک، و مسئله مهاجرت و پناهندگی با نگاهی فراملی خواهد پرداخت. دبیر: یونیسف   و اما همانطور که گفته شد، سازمان بین‌المللی کار تسهیلگر اصلی اجرای برنامه‌های سال 2021 سازمان ملل است. رخدادهای زیادی در این کمپین بین‌المللی برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی خواهد شد که فرصت‌هایی را برای مشارکت تمامی ذینفعان در آن فراهم می‌کند. باید در نظر داشت که در ده سال گذشته کار کودک در دنیا 38% کاهش داشته است، اما 152 میلیون کودک کار هنوز در این جهان و کنار ما زندگی می‌کنند. بنابراین شعار سازمان سازمان بین المللی کار اینگونه تعریف شده: وقت آن رسیده که تعهد را به عمل تبدیل کنیم!   برای اطلاع از برنامه کامل سازمان بین‌المللی کار و شرکت در رخدادهای آن، تعریف برنامه‌های عمل ملی و محلی (توسط دولت‌ها، گروه‌ها، و یا سازمان‌های مردم نهاد) می‌توانید به وب‌سایت https://www.endchildlabour2021.org/ که به تازگی راه‌اندازی شده است مراجعه کنید. نباید فراموش کرد که نیمی از کودکان کار (72 میلیون) در آفریقا و 62 میلیون کودک کار در آسیا و اقیانوسیه هستند. بنابراین کشورهایی که مسئله کار کودک و تعداد کودکان کار در آنها بیشتر است باید بسترهای اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی خود را در هنگام تعریف برنامه‌های عمل در نظر بگیرند. از همیشه مهم‌تر است که سازمان‌های جامعه مدنی ترسیم کننده این نقشه و مسیر فعالیت باشند. سازمان‌های مردم نهاد باید مشارکت NGOهای محلی را ترغیب کنند و همچنین آموزش‌های لازم را برای آنها فراهم کنند. رویکرد اصلی این سازمان‌ها امسال باید پیشگیری از تشدید کار کودک به دلیلی آثار همه‌گیری کووید-19 باشد.   سازمان بین‌المللی کار از سازمان‌های جامعه مدنی خواسته در سه زمینه فعال باشند:
 1. مشخص کردن یک برنامه عمل
 2. آگاهی‌رسانی و الهام بخشی به جامعه از طریق مطرح کردن تجارب و داستان‌ها
 3. بالابردن سطح و محدوده فعالیت از تغییر جذب مشارکت مولدان تغییر
  و این دقیقا نقشی است که شبکه یاری کودکان کار برای خود متصور است. شبکه یاری قصد دارد طرح مشارکتی یک ساله و برنامه عمل جامع 5 ساله‌ای را برای حذف کار کودک تعریف و اجرا کند. در واقع شبکه یاری آماده و داوطلب است که نقش سازمان مادر را در شرکت ایران در این برنامه بین‌المللی ایفا کند. لازم به ذکر است ذینفعان اصلی این طرح مشارکتی کودکان کار هستند.   شناختن دقیق برنامه جهانی حذف کار کودک، بررسی روش‌های همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی، همراه کردن انجمن‌های عضو و نهادهای محلی از طریق برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های مرتبط، ترسیم وضعیت کار کودکان در ایران از طریق بررسی منابع موجود و هم‌افزایی میان منابع انجمن‌های عضو شبکه، طراحی و اجرای پروژه یک ساله آگاهی‌رسانی و الهام بخشی به جامعه، و سپس همراه کردن تمامی ذینفعان از جمله انجمن‌های عضو شبکه یاری، حاکمیت و نهادهای سیاست‌گذار، سایر تشکل‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی، بخش‌ خصوصی، دانشگاهیان و متخصصان، سازمان‌های بین‌المللی، رسانه‌های ارتباط جمعی، و سایر شبکه‌های سازمان‌های غیردولتی در تعریف و اجرای یک برنامه عمل 5 ساله برای حذف کار کودک با اولویت بدترین اشکال آن و حمایت از کودکان شرایط دشوار مراحلی هستند که شبکه یاری کودکان کار آن را پیش بینی کرده و هدف گرفته است.