باهم، داوطلبانه، کنار کودکان
تاریخ انتشار: 4 دسامبر ماه 20 
5ام ماه دسامبر در سال 1985 از طرف مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان «روز بین‌المللی داوطلبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی» نام‌گذاری شد. البته تنها در سال 2001 بود که این روز در تقویم رسمی سازمان ملل قرار گرفت. امروز بیشتر به عنوان روز جهانی داوطلب یا IVD از آن یاد می‌شود. این روز فرصتی برای سازمان‌هایی که از نیروهای داوطلب در فعالیت‌هایشان استفاده می‌کنند و همچنین افراد داوطلب است که کار داوطلبانه را ترویج کنند، از دولت‌ها  بخواهند که سهم داوطلبان در تحقق اهداف توسعه پایدار را در سطوح محلی، ملی، و بین‌المللی به رسمیت بشناسند و گرامی بدارند. بسیاری از سازمان‌های غیردولتی، غیرانتفاعی، سازمان‌های جامعه مدنی، نهادهای شهری، و همینطور بخش خصوصی روز جهانی داوطلب را گرامی می‌دارند. جالب است بدانید سازمان ملل از سال 2011 و به مناسبت 10سالگی روز جهانی داوطلب هرساله کمپین و مطالبه‌ای را هم‌راستا با اهداف توسعه پایدار اجرا می‌کند و از 80 کشوری که این روز را به رسمیت می‌شمارند خواهان همکاری در این کمپین است. در ادامه کوتاه این کمپین‌ها را مرور می‌کنیم.   روز جهانی داوطلب 2011: جشن ده سالگی روز جهانی داوطلب تمرکز اولین کمپین بر همکاری بین‌بخشی تمامی ذینفعان برای توسعه بود. همچنین فراخوان برای مشارکت جهانی در گرامی‌داشت روز داوطلب.   روز جهانی داوطلب 2012: داوطلبی را گرامی بداریم هدف اصلی این کمپین آگاهی رسانی درباره اهمیت داوطلبی و ضرورت به رسمیت شناختن کار داوطلبانه بود. همچنین شعار امید برای دنیایی بهتر.   روز جهانی داوطلب 2013: جوان. جهانی. فعال هدف این کمپین توجه ویژه به نقش جوانان و نوجوانان داوطلب در تحقق صلح جهانی، و توسعه پایدار انسانی بود. این کمپین همچنین تاکید داشت که جوانان عاملان ایجاد تغییر در اجتماعات محلی هستند.   روز جهانی داوطلب 2014: برای ایجاد تغییر، داوطلب باشید! کمپین این سال بر لزوم مشارکت دادن داوطلبان در فرایندهای تصمیم‌گیری تاکید داشت و بر اهمیت شمول اجتماعی به عنوان شرطی برای حکمرانی قوی، صلح و توسعه پایدار صحه می‌گذاشت.   روز جهانی داوطلب 2015: دنیای تو دارد عوض می‌شود. تو چطور؟ از داوطلبی شروع کن! کمپین سال 2015 مقارن با رونمایی از اهداف 17گانه توسعه پایدار بود و به همین دلیل به گفتگو درباره نقش حیاتی داوطلبی در تحقق اهداف توسعه پایدار اختصاص داشت.   روز جهانی داوطلب 2016: تشویق جهانی دست به دست داوطلبان دهیم! کمپین سال 2016 درباره تشویق داوطلبان و ترویج دیگران به کار داوطلبانه پرداخت.   روز جهانی داوطلب 2017: داوطلبان اول دست به کار می‌شوند. اینجا. و همه جا سال 2017 سازمان ملل به همبستگی مثبت داوطلبان در هنگام بحران‌ها، نجات انسان‌ها، و حمایت از افراد آسیب‌پذیر در برابر خطرات طبیعی و غیرطبیعی پرداخت.   روز جهانی داوطلب 2018: داوطلبان اجتماعاتی تاب‌آور می‌سازند سال 2018 روز داوطلب رنگی محلی به خود گرفت و کمپین سازمان ملل هم درباره نقش عاملیت داوطلبان در جوامع محلی و نقش کار داوطلبان در ساختن اجتماعاتی تاب‌آور در برابر فشارهای اقتصادی، بلایای طبیعی، و شوک‌های سیاسی اجرا شد.   روز جهانی داوطلب 2019: برای آینده‌ای که از آن همه است داوطلبی کنیم سال گذشته کمپین سازمان ملل درباره لزوم مشارکت دادن تمامی گروه‌ها در توسعه پایدار بود. این کمپین بر شمول‌گرایی، کاهش نابرابری‌ها در کشورها و همچنین بین کشورهای مختلف تاکید داشت.   و اما امسال روز جهانی داوطلب 2020: باهم، داوطلبانه، می‌توانیم شعار امسال بسیار کوتاه و ساده است و از سازمان‌ها، داوطلبین، و افراد مختلف خواسته شده با به اشتراک گذاشتن یک قلب آبی در شبکه‌های اجتماعی به نقش داوطلبان در مقابله با همه‌گیری کووید-19 اشاره کنند و از آنها قدردانی کنند.   و اما ما در شبکه یاری کودکان کار   ما در شبکه یاری کودکان کار قدردان تلاش تمامی داوطلبانی که در شبکه، در انجمن‌های عضو شبکه، و چه سایر سازمان‌های غیردولتی، تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی برای تحقق حقوق کودکان و حمایت از آنها دربرابر آسیب‌های اجتماعی و نابرابری‌های اقتصادی در سطوح محلی، شهری، استانی، ملی، و بین‌المللی فعالیت می‌کنند، هستیم. برای آموزش باکیفیت و همگانی، سلامت و بهداشت، حذف کار کودک، بازپس‌گیری حق کودکی، شادی و حق بر آینده‌ای شایسته برای تمامی کودکان سرزمینمان دست از تلاش داوطلبانه برنخواهیم داشت.   روز جهانی داوطلب مبارک. باهم، داوطلبانه، کنار کودکان 53ef88d8-3500-4f3d-b644-d2e637bd693b