1
به مناسبت سومین سالگرد زلزله
تاریخ انتشار: 12 نوامبر ماه 20 
سه سال از زلزله 7/3 ریشتری استان کرمانشاه می گذرد ، سه سالی که برای مردم سرپل ذهاب و حومه بسیار طولانی و نفس گیر و به مثابه سی سال بود . زلزله ای شدید و هولناک که در کسری از ثانیه بر سر مردم آوار شد و حاصل سال ها زحمت مردم را با خاک یکسان و بسیاری  را ، که عزیزان خود را از دست داده بودند سوگوار نمود و سایه ترس و وحشت را در شهر گستراند . و اکنون پس از گذشت سی و شش ماه از زلزله ، با وجود مشکلات فراوان جا مانده از آن حادثه مردم با تلاش خستگی نا پذیر خود بر شرایط دشوار آن روزگار پیروز و بار دیگر زندگی در شهر جریان عادی خود را از سر گرفته است . بحران های طبیعی برای همه خصوصا کودکان و زنان تجربه ای  آسیب زا و تلخ همراه با ترس و اضطراب است ، به همین علت یکی از نیاز های اساسی در بحران ها ، ایجاد راهکار هایی برای کاهش فشارهای روانی برای همه به ویزه کودکان است . شبکه یاری کودکان در اولین روز های پس زلزله با همراهی تعدادی از انجمن  های عضو به منظور مداخله در بحران و کاهش و پیشگیری از آسیب های  روانی  – اجتماعی با طرح ایجاد خانه کودک در سرپل ذهاب و روستاها حضور یافت و با اعزام چندین تیم  شامل روان شناس ، مددکار، مربی به حمایت از آسیب دیدگان زلزله  شتافت . خانه های کودک  با هدف کمک به کاهش اثرات روانی – اجتماعی ناشی از زلزله از جمله ترس و اضطراب ، افسردگی و مشکلات ناشی از فقدان و با تاکید بر کودکان و رشد  و پرورش همه جانبه آنان ایجاد شد . در روز های دشوار و پر التهاب و سراسر ترس و وحشت بعد از وقوع زلزله این خانه های کودک به مکانی امن برای کودکان در همه رده های سنی و خانواده ها تبدیل شد به گونه ای که درروزهای اول شروع به کار از صبح تا پاسی از شب پذیرای کودکانی بود که به دنبال مامنی امن می گشتند تا بتوانند به دور از هر گونه قضاوت و خجالتی   در کنار یکدیگر همسالان خود ترس و اضطراب خود را  گاه با گریه و گاه با فریاد و گاه با خواندن آوازی غمگین و گاه با کشیدن نقاشی و بازی جمعی برون ریزی کنند  .و مربیان و…با آغوشی باز سعی می کردند در رهایی کودکان از هیجان های منفی یاریگر آنها باشند . تجربه نشان داده که با هم بودن در شرایط دشوار احساس تنهایی و تنش را کاهش و تاب آوری را افزایش می دهد و خانه های کودک با اجرای برنامه هایی چون بازی گروهی ، اجرای نمایش ، نقاشی ، قصه گویی و….این باهم بودن و هم افزایی و کاهش تنش و اضطراب را سر لوحه کار خود قرار داد . شبکه یاری همزمان با ایجاد خانه های کودک و گسترش آن در پنج منطقه سرپل و حومه ، توانمند سازی نیروها و داوطلبان محلی  را  جهث سپردن کار به نیروهای بومی ، در دستور کار خود قرار داد و با اعزام مدرسان مجرب داوطلب به برگزاری کارگاه هایی چون آموزش مربیگری ، شناخت ویژگی های کودکان و چکونگی رفتار با آنها ، حقوق کودک ، مهارت های زندگی و بازی درمانی و…… به آموزش نیروها و مربیان علاقمند به کار با کودکان اقدام نمود . و در مدت حًضور خود در منطقه بیش از بیست کارگاه برای مربیان و مادران برگزار نمود . از دیگر فعالیتهای شبکه یاری خرید حدود سه هزار جلد کتاب و ایجاد دو کتابخانه در مدارس استان و چهار کتابخانه در کنار خانه های کودک بود.. و همچنین ایجاد پارک بازی برای کودکان روستای تایشه ای و اجرای طرح ورزشی یکساله برای بیست و پنج نفر از کودکان دختر علاقمند به این رشته از ورزش بود . برگزاری جشن ها ، مناسبت ها و اردو بردن  جمعی کودکان و حضور هنرمندان از دیگرفعالیت هایی بود که در زدودن آثار مخرب زلزله بر روح کودکان  تاثیر به سزایی داشت . شبکه یاری  در تیر ماه امسال با توجه به توانمندی نیروهای محلی و تجارب عملی سی  ماهه ای که  مربیان خانه های کودک از کار با کودکان در سخترین شرایط داشتند ، تمامی امکانات ایجاد شده  را به نیروهای محلی ساکن سرپل ذهاب و حومه واگذار نمود .   نسرین خلیلی مدیر اجرایی پروژه خانه های کودک شبکه یاری در سرپل دهاب               آبان 1399