۱۰ اکتبر روز جهانی لغو حکم اعدام
تاریخ انتشار: 11 اکتبر ماه 20 
76f28764-0256-4a9f-9aaa-7bf54303473b       سلب حیات از یک نفر کار ساده ای نیست. بسیاری بر این عقیده اند که اعدام، باز تولید خشونت را در بر خواهد داشت.این امر درباره کودکان و نوجوانان اهمیت بیشتری دارد.اطاعت از قانون وظیفه هر شهروند است به شرطی که قانون مساوات را در بر گیرد.اغلب افراد زیر 18 سال که مرتکب قتل گردیده اند، از خانواده های آسیب دیده بوده اند و خیلی از مواقع، به دلیل ناداری خانواده مجبور می شوند برای ارائه مبلغی در ازای بخشش و عدم قصاص فرزندشان، دست به دامن مردم شوند. پیشگیری از وقوع جرم همیشه بیشتر از مجازات مجرم تاثیر گذار است.جامعه شناسان وروانشناسان باید پرونده کودکان معارض قانون و بویژه کودکان مرتکب قتل را بررسی کنند ودلایل وقوع جرم را در جامعه انتشار دهند.خانواده ها باید بدانند که چه رفتارهای اشتباهی با کودک داشته اند، در امر تربیت او چه کوتاهی هایی کرده اند،چه خشونت هایی در خانواده بوده،که کودک را به این راه سوق داده است؟ خیلی از قتل ها در یک لحظه به خاطر عدم کنترل خشم اتفاق می افتند.کاش آموزش وپرورش به جای اجبار به انباشت محفوظات، آموزش درس مهارتهای زندگی را به طور جدی پیگیری می کرد. تبعیض، نابرابری فرصت ها، نبودن حداقل امکانات وفقر مزمن خشم فرو خفته ای است که باعث افزایش خشونت خواهد شد. با برقراری عدالت اقتصادی- اجتماعی از وقوع جرائم پیشگیری کنیم.