چرا شبکه شاد نا کارآمد است
تاریخ انتشار: 13 سپتامبر ماه 20 
آموزش کیفی ومطلوب یکی از حقوق اساسی هر جامعه است. وچون آموزش یک نهاد زنده است باید همراه با پیشرفت جامعه وزمان، تغییرات مطلوبی در آن صورت بگیرد. از زمان تشکیل مدرسه تاکنون ما با سیستم آموزش وپرورش سالاری مواجه بوده ایم.سیستمی که نه تنها دانش آموزان ونیازهایشان را نمی بیند وبه تعامل وگفتگو ومشارکت آنان برای بازدهی بیشتر نمی اندیشد، بلکه نظرات معلمان زحمتکش ومدیران هم به ندرت مورد توجه قرار می گیرد. از طرف دیگر تکنیکهایی که در آموزش وپرورش اجرا می شود، با نیازهای امروز محصلین همخوانی ندارد. معلم بامواد درسی از پیش تعیین شده ویک یا چند ماژیک که اکنون جایگزین گچ وتخته سیاه شده است، مطالبی را تدریس می کند که ذهن دانش آموزان را از محفوظات انباشته می کند اما تحلیل مطالب، تفکر و مطالبه گری مغفول میماند. سالهاست رایانه وارد ایران شده است وجز تعدادی از مدارس، در مدارس مناطق محروم خبری از آن نیست. نه تنها اغلب والدین به کار با فضای مجازی و اینترنت آشنا نیستند، بلکه نداشتن سواد رایانه ای برخی معلمان، مشکل را دوچندان می کند. کودک هر چه بلد است از دوستان خود می آموزد وبه کار می بندد. پس طبیعی است که دنیای بازی ها و بعضی برنامه های مستهجن اینترنت که برای کودکان دلربایی خود را دارد، آنها را به خود جذب کند. وقتی با پدیده کرونا مواجه شدیم فیلمهای مبتدی که از طرف آموزگاران برای آموزش کودکان فرستاده میشد، این نکته را بخوبی نشان می داد‌ که اغلب اموزگاران مسلط به کار با رایانه نیستند. در آموزش ضمن خدمت آموزش وپرورش، آموزش رایانه باید اولویت داشته باشد. ارتقائ سواد علمی معلمین نیز بسیار اهمیت دارد. با شروع آموزش مجازی، خرید لپ تاپ که لازمه تدریس معلم است به معضلی تبدیل شده است. خرید لپ تاپ چند میلیون تومانی ( اخیرا به بالای بیست میلیون رسیده) برای معلم مقدور نیست. ضمن اینکه متاسفانه دسترسی به اینترنت هم در همه نقاط کشور وجود ندارد و تنها ۷۰ درصد دانش آموزان به اینترنت دسترسی دارند. نظارتی هم برای اینترنت کودکان موجود نیست.پس پر واضح است که آموزش اینترنتی برای تمام دانش آموزان کار ساز نخواهد بود. از طرف دیگر برخورداری از سلامت نیز حق همه کودکان است ونمی توان بدون تدابیر لازم کودک را به مدرسه فرستاد. سلامتی دانش آموزان بر آموزش آنها الویت دارد.سوال این است بعد از ۷ ماه ورود کرونا واثرات ناشی از آن، مسئولین چه تدابیری اندیشیده اند؟ آیا لپ تاپ معلمین را تامین کرده اند؟ آیا فکری برای گوشی و تبلت محصلین کرده اند؟ متولی آموزش نمی خواهد بیندیشد ؟ پرنده درخت کوچک