1
باز ماندگان از تحصیل در پسا کرونا
تاریخ انتشار: 24 آگوست ماه 20 
باز ماندگی از تحصیل برای کسانی که در حوزه کودکان کمتر برخوردار فعالیت دارند واژه جدیدی نیست. برخلاف اصل سی قانون اساسی که تحصیل را برای همه کودکان تا پایان متوسطه رایگان اعلام می کند همه می دانیم که چنین نیست و آموزش رایگان وجود ندارد واگر وجهی به عنوان “شهریه “در یافت نمی شود ،با مشارکت اجباری ،والدین در هر سطحی که از نظر در آمد باشند باید مبلغی را برای ثبت نام بپردازند و علاوه بران هزینه کتاب و وسایل آموزشی ولباس فرم و…را نیز باید در نظر گرفت. به همین علت با توجه به وضعیت اقتصادی نا مناسب بسیاری از خانوا ده ها ،همیشه گروهی از کودکان از تحصیل باز می مانند. متاسفانه هرگز آمار رسمی و دولتی از این کودکان ارائه نشده است. اما اینک کرونا با همان سرعتی که مردم را دچار بیماری و مرگ می سازد سبب تعطیلی مدارس و خانه نشینی دانش آموزان نیز شده است. آموزش وپرورش برای دانش آموزان ابتدا از فضای صدا وسیما استفاده کرد در همان زمان نیز گروهی از دانش آموزان مناطق دور دست و محروم از آموزش باز ماندند سپس “سامانه شاد “را ساماندهی کرد تا آموزش از طریق مجازی صورت گیرد. هدف این نوشته نقد محتوای سامانه شاد نیست این برنامه در واقع نسخه مجازی نظام آموزشی ماست و همان مشکلات را از نظر کیفیت داراست. هدف این نوشته طرح مشکلاتی است که گروه هایی از دانش آموزان برای دسترسی به این سامانه دارند که سبب محرومیت آنان از تحصیل شده است. در مورد تعداد این دانش اموزان ابتدا آمارهای پراکنده‌ای از منابع مختلف ارائه می شد تا وزیر آموزش وپرورش چند روز پیش اعلام کردند سه میلیون وپانصد هزار دانش آموز به علت عدم دسترسی به آموزش مجازی از تحصیل باز مانده اند وبه گروه بازماندگان از تحصیل پیشا کرونا پیوسته اند. متاسفانه تا کنون آموزش وپرورش جز اعلام آمار بازماندگان از تحصیل در سال جاری ،اقدامی انجام نداده است و تاسف بارتر این که در این زمینه به پیشنهادات سازمانهای غیر دولتی وکار شناسان آموزش وپرورش نیز توجهی نکرده است. با اعلام آغاز سال تحصیلی از شهریور ماه این پرسش اساسی مطرح می شود. که سرنوشت تحصیلی این سه میلیون و نیم دانش آموز چه می شود ؟ آیا به این علت که از آموزش مجازی بر خوددار نبوده اند حق ادامه تحصیل در سال جدید را ندارند ؟ آیا به عنوان دانش آموزان مردود باید ثبت نام کنند ؟ آیا اگر در سال جدید ثبت نام کنند از امکانات استفاده از آموزش مجازی برخوردار می شوند ؟ آیا در سال تحصیلی جدید نیز به علت این محرومیت از چرخه تحصیل حذف می شوند ؟ اینها پرسش هایی است که خانواده ها ،دانش آموزان و دوستداران کودک از وزیر آموزش وپرورش دارند وزارت آموزش وپرورش موظف است همان گونه که آمار را شفاف بیان کرده به این پرسشها نیز مسئولانه پاسخ دهد و امکانات دسترسی این دانش اموزان را به آموزش،فراهم سازد. دکتر فاطمه قاسم زاده.