roznameh-hamshahri-online-newslater
ورود کودکان کار به پمپ بنزین ممنوع می‌شود
تاریخ انتشار: 20 آگوست ماه 20 

حضور کودکان کار در جایگاه‌های عرضه سوخت در استان مرکزی ممنوع‌ می‌شود.

پمپ بنزین

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، در راستای ساماندهی کودکان کار و خیابانی و اهمیت شناسایی و جذب این گروه هدف، اداره کل بهزیستی استان مرکزی به منظور حساسیت موضوع و مشارکت‌طلبی از مقامات مسئول، طی مکاتبه و تعامل با فرمانداری و همکاری شرکت ملی پخش فراورده‌ های نفتی نسبت به اجازه ندادن حضور کودکان کار و خیابانی در جایگاه‌های پمپ بنزین اقدام کرده است.

این مهم از طریق مکاتبه با فرماندار اراک با روسای اداره موصوف میسر شد تا بتوان با استفاده از ظرفیت و پتانسیل دستگاه‌های ذیربط در مسیر کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان گام‌های ارزنده‌ای را برداشت.

بر اساس آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان مصوب هیأت دولت در سال ۸۴ و  بند (ح) ماده ۸۰ قانون برنامه ششم  توسعه بهزیستی موظف است تا با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط در خصوص ساماندهی کودکان کارو خیابانی، طرح و برنامه‌ریزی کند که بر همین اساس طرح‌های مختلفی توسط سازمان بهزیستی ارائه و اجرا شده است.

منبع: همشهری آنلاین