photo_۲۰۱۸-۰۶-۰۱_۱۰-۳۹-۳۷
راه‌حل‌های عملی برای مواجهه با چالش‌های توانمندسازی زنان چه هستند؟
تاریخ انتشار: 11 آگوست ماه 20 

همان طور که موانع در سطوح مختلف طبقه‌بندی می‌شوند، راه‌حلها را هم می‌توان در سه سطح بررسی کرد:

🔷در سطح فردی

از جمله راهکارهای توانمندسازی در سطح فردی، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

🔹اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی در مورد حقوق فردی و اجتماعی زنان

🔹 اموزش پیش دبستانی تا دانشگاهی به زنان و تمام گروههای سنی و جنسی دیگر در سطوح مختلف و برای بخشهای مختلف مانند بخش خصوصی، دولتی و دانشگاه

‌🔵در سطح فردی، آموزش و آگاه‌سازی می‌تواند برای همه گروه‌های اجتماعی، بسیار مؤثر باشد. افراد باید با کمک هم بتوانند اصلاحاتی در قوانین، هنجارهای اجتماعی یا هر ساختاری که مانع پیشرفت زنان شده انجام دهند. جامعه هم باید برای زنان فرصت‌هایی برای رشد و شکوفایی ایجاد کند.

تحقق برنامه‌های فردی مستلزم این است که زمینه‌اش در جامعه فراهم باشد.

♦️در سطح نهاد

از جمله راهکارهای توانمندسازی در سطح نهاد، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

🔺تقویت و ظرفیت‌سازی برای سازمان های تسهیلگر (دولتی، غیردولتی، پژوهشی)

🔺ایجاد شبکه برای ایجاد و گسترش فعالیتهای اقتصادی

🔺اگاه‌سازی، اطلاع‌رسانی و توانمندسازی فعالان اجتماعی، برنامه‌ریزان و تسهیل‌گران پروژه‌های توسعه در مورد تعاریف، مفاهیم و فلسفه توانمندسازی زنان

🔴توانمندسازی همیشه لزوماً به معنی توانمندسازی فقرا و مستضعفان نیست و این رویکرد باید در این جهت تغییر کند که همه گروه‌های اجتماعی می‌توانند و باید توانمند شوند و مهم شناخت سازمان مداخله‌گر از محل و جامعه محلی است.

🔴توانمندسازی لزوماً از مرحله فردی شروع نمی‌شود. گاهی تغییری که در سیستم یا جامعه رخ می‌دهد روی نهادها تاثیر می‌گذارد و بعد روی افراد. بنابراین راه حلها لزوما از تغییرات فردی ایجاد نمی‌شوند.

🔴سازمانهایی که برنامه‌های توانمندسازی را اجرا می‌کنند باید ظرفیت‌های لازم را برای انجام این اقدامات داشته باشند و با مفاهیم و فلسفه کاری که میکنند بیشتر آشنا شوند و شناخت درستی از وضعیت موجود و محیط خودشان پیدا کنند. از این رو ظرفیت‌سازی درون سازمانی یکی از راه‌حلهای تقویت پروژه‌های توانمندسازی است. همچنین ایجاد و تقویت شبکه‌های ذینفعان در گسترش فعالیت‌های اقتصادی مؤثر است.

🔶 در سطح سیستم

🔸در سطح سیستم، می‌توان با زمینه‌سازی و ایجاد فرصتهای برابر برای مشارکت و حضور زنان و دختران در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و افزایش مشارکت بیشتر زنان در جامعه، به توانمندسازی آنان کمک نمود.

‌🔸مشارکت بیشتر زنان در جامعه، نهادهای مدنی، فعالیتهای اقتصادی، ایجاد شبکه برای ایجاد و گسترش کسب و کار و توانمندسازی اقتصادی، از روش‌هایی است که باعث می‌شود زنان بخشی از نهادهای مدنی بشوند و صدایشان شنیده شود. وقتی زنان از لحاظ اقتصادی و سیاسی توانمند باشند، میتوانند از کلیه حقوق اجتماعی نیز برخوردار شوند.

✴️راه‌های توانمندسازی زنان فقط معطوف به توانمندسازی اقتصادی زنان نیست، گاهی توانمندسازی و آموزش مردان هم می‌تواند در موفقیت فرایندهای توانمندسازی زنان و کنترل آنها بر منابع مؤثر باشد.

✴️به نظر میرسد در ایران هنوز به بعد سیستمی توانمندسازی به اندازه کافی توجه نمی‌شود. برای مثال خشونتهای خانگی از نظرها دور میمانند و افراد و به‌ویژه زنان هنگام طرح مشکلات و موانع، ملاحظات اجتماعی زیادی را در نظر می‌گیرند.