photo_۲۰۲۰-۰۱-۰۷_۱۰-۳۰-۴۶
مدرسه در زندگی ما نقشی ندارد
تاریخ انتشار: 2 آگوست ماه 20 

مرتضی نظری، گردآورنده کتاب مرگ مدرسه در شبکه تهران:

🔹نتیجه سی سال صرف بودجه‌های میلیاردی به پای آموزش الکترونیک آخرش این شد که پدرومادرها روانه بازار موبایل فروشان شدند تا فرزندشان از آموزش جا نماند.

🔹این فداکاری معلمان و مدیران مدارس است که نواقص اپلیکیشن شاد را پوشش داده.

🔹وضع امروز محیط زیست، فرهنگ رانندگی، پارتی بازی و رفتار نسلی که زندگی را مسابقه ای برای زودتر رسیدن می داند، ثمره همین مدارس و نظام آموزشی است.

🔹دانش آموزان فهمیده اند که مدرسه در مسیر واقعیات زندگی نیست. تداوم مدرسه با همین سبک و محتوا، حکایت باز کردن قفلِ نو با کلیدِ کهنه است.

🔹کرونا می تواند تلنگری باشد تا برای یکبار هم که شده شجاعانه و با صداقت، میوه مدرسه را نقد کنیم.

 

برای مشاهده مصاحبه کلیک کنید.