Shabake_yari
نباید اجازه دهیم شکاف آموزش و پرورش در طول همه گیری COVID19 گسترش یابد
تاریخ انتشار: 24 جولای ماه 20 
photo_۲۰۲۰-۰۷-۲۱_۱۹-۳۲-۱۹  

🔴 نباید اجازه دهیم شکاف آموزش و پرورش در طول همه گیری COVID19 گسترش یابد.

📌زنان و دختران جوانی که در فقر ، معلولیت و یا در مناطق روستایی و جدا از هم زندگی می کنند ، احتمالاً ابتدا برای جبران افزایش مراقبت و کار خانگی در خانه ، از مدرسه خارج می شوند.

📌آنها همچنین مستعد ازدواج کودک و انواع دیگر خشونت ها هستند زیرا خانواده ها راهی برای کاهش بار اقتصادی پیدا می کنند.