photo_۲۰۱۶-۰۱-۲۳_۱۸-۲۳-۴۱
🔷تاکید سازمان ملل بر لزوم توجه همه کشورها به وضعیت آموزش کودکان مهاجر
تاریخ انتشار: 24 جولای ماه 20 

photo_2020-07-24_12-47-38

سازمان ملل در برنامه گفتگوی چند جانبه با وزرای آموزش کشورهای مختلف جهان و فعالان حوزه مهاجران بر این مهم تاکید کرد که میلیونها کودک در شرایط بحران کرونا بیش از گذشته نیاز به حمایت دارند تا فرایند آموزش آنها رها نشود و زمینه نقض سایر حقوق آنها را نیز در پی نداشته باشد، خصوصا که کودکان مزبور در خیلی از کشورها در معرض تبعیض های گوناگون بسر می برند. در خبر رسانی سازمان ملل مشخص نگردیده که چه کشورهایی در گفتگوی مورد اشاره مشارکت داشته اند و آیا نماینده ای از ایران نیز حضور داشته یا خیر؟ ولی آنچه روشن است اینکه ایران میزبان هزاران کودک مهاجر می باشد که در وضعیت قبل از کرونا مقرر شده بود حتی اگر کودک در شرایط حضور فاقد مجوز های قانونی در کشور بود از تحصیل محروم نشود و خدمات لازم را دریافت کند. طبیعتا باید برای وضعیت کنونی آموزشهای عمدتا از راه دور نیز جهت این قشر از کودکان برنامه ریزی لازم انجام شود خصوصا که ممکن است از ابزارهای لازم برای بهره مندی از آموزش از راه دور برخوردار نباشند.