photo_۲۰۲۰-۰۲-۰۳_۱۸-۴۴-۲۶
روز جهانی جمعیت
تاریخ انتشار: 14 جولای ماه 20 

photo_2020-07-14_16-36-49

🌹 در سال 1989 میلادی،‌ سازمان ملل متحد پیشنهاد داد روز 11 جولای هر سال به عنوان «روز جهانی جمعیت» از طرف تمام کشورهای جهان با هدف حفظ زندگی انسان‌ها، کاهش فقر، ایجاد تعادل در رشد جمعیت ‌و ایجاد خانواده و جوامع سالم و خوشبخت و یک دنیای بهتر و سالم‌تر ؛ در نظر گرفته شود.

آگاپه در پی این است که با هوشمندسازی نیکوکاری، به عنوان پل ارتباطی میان حامیان، داوطلبان، سازمان‌های مردم نهاد، و نیازمندان به توسعه احسان و نیکوکاری و کاهش فقر در سطح جامعه کمک کند.