5
«نهاد شورایاری» برای همیشه در ایران به تاریخ پیوست
تاریخ انتشار: 14 جولای ماه 20 

از این به بعد برگزاری انتخابات شورایاری‌ها فاقد مجوز و مبنای قانونی است.

پرسش: با مخالفت و رای دیوان عدالت اداری علیه نهاد شورایاری و شورای محلات ، این نهاد برای همیشه به تاریخ پیوست. با رأی دیوان عدالت اداری انتخابات شورایاری تهران مغایر با قانون شناخته و برگزاری آن منتفی شد. این اتفاق در پی شکایت سازمان بازرسی با خواسته ابطال مصوبات هیئت وزیران و شورای اسلامی شهر تهران درباره برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران افتاد.