5
انتقاد روزنامه های شرق و جمهوری از وزیر بهداشت
تاریخ انتشار: 14 جولای ماه 20 

انتقاد روزنامه های شرق و جمهوری از وزیر بهداشت: شما در مقام پاسخید نه سئوال

چرا آنهمه موفقیت که درحال شکل گرفتن بود، یکباره تبدیل به یک بازگشت غمبار به دامن ویروس کرونا شد؟ در این زمینه، وزیر بهداشت و رئیس‌جمهور نمی‌توانند زبان به گلایه بگشایند، آنها باید به سوال‌ها پاسخ بدهند.

پرسش: بعد از سخنان جنجالی چهارشنبه گذشته روزنامه های کشور در نخستین شماره خود بعد انتشار این اظهارات، به آن واکنش نشان دادند و از مله دو روزنامه همسو به دولت، وزیر بهداشت و رییس جمهور را در مقام پاسخگویی خواندند تا سئوال کردند.