un
پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی خانواده
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۳ 

rasouli20120914075416067

پیام بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد

به مناسبت روز جهانی خانواده

۱۵ مه ۲۰۱۴ با ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

امسال، همزمان با گرامیداشت روز جهانی خانواده، کمک های پرمعنایی که خانواده ها برای پیشبرد ماموریت ملل متحد ارائه داده اند را به رسمیت می شناسیم.

با فراهم نمودن حمایت اقتصادی و روانی برای اعضای خود، خانواده ها شهروندان مولد و اندیشمندی تربیت می کنند که متعهد نسبت به رفاه مشترک هستند. خانواده های قدرتمند با عملکرد خوب با هر شکلی که باشند، می توانند به کاهش فقر، بهبود رفاه مادران، ترویج برابری جنسیتی و ارتقای حقوق بشر کمک نمایند.حمایت از خانواده ها برای به رسمیت شناختن توان بالقوه آنان حیاتی است. این به معنای تبدیل نیازهای آنان به سیاست های توسعه ای است، در نظر گرفتن مقتضیات برای حل درگیری های و دفاع از حق برابر همه خانواده ها بدون در نظر گرفتن ساختار است در حالیکه ما برای آینده ای پایدار، دستیابی به آرمانهای توسعه هزاره، تدوین دستور کار جدید توسعه و مبارزه با تغییرات اقلیمی تلاش می نماییم، اجازه دهید خانواده های جهان را بسیج نماییم.

در این روز بین المللی خانواده اجازه دهید برای تقویت این واحد های کوچک اما حیاتی که در هر جامعه ای یافت می شوند تلاش کنیم تا بتوانیم به عنوان یک خانواده بشری به سوی پیشرفت بزرگتر به پیش برویم.

منبع:  خبرگزاری ایرنا

http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=81163312