photo_۲۰۱۸-۰۶-۰۱_۱۰-۳۹-۳۷
دختر دوازده ساله به خاطر اینکه شوهرش ندهند، اقدام به خودکشی کرد
تاریخ انتشار: 9 جولای ماه 20 
photo_۲۰۲۰-۰۷-۰۲_۲۰-۱۲-۰۱