photo_۲۰۱۶-۰۱-۲۳_۱۸-۲۳-۴۱
26 ژوئن/6 تیرماه ؛ روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه
تاریخ انتشار: 4 جولای ماه 20 

photo_2020-07-04_21-58-47

🔷26 ژوئن/6 تیرماه ؛ روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه مناسبتی است برای توجه همه جوامع به مفهوم جامع شکنجه و اینکه باید در مقررات داخلی خود ابعاد مفهومی مزبور را به رسمیت شناخته و ممنوع کرده باشند، هم چنین همه دستگاهها و نهادها موظف باشند دقیقا پیشگیری و رعایت کنند که کسی قربانی شکنجه نشود، روند ها و ساختارهایی که موجب شکل گیری مصادیق شکنجه میشوند با سرعت اصلاح گردند،هر گونه اعتراف و مستند سازی مبتنی بر شکنجه بی ارزش تلقی شود، حق جبران و بازتوانی قربانیان شکنجه برسمیت شناخته شود و لازم نباشد قربانیان شکنجه برای احقاق حقوق خود روندهای طولانی مدت را طی کنند.

امروزه سازمان ملل، شکنجه را جرم علیه بشریت قلمداد می کند.

https://bit.ly/2CBuRzQ

در این روز می توان هر یک از معیارهای مذکور را در نظام حقوقی ایران نیز مورد سنجش قرار داد که کدام معیارها به خوبی شناسایی شده و در کدام زمینه ها هنوز نظام حقوقی ملی یا عملکردها با چالشهایی مواجه است و باید بهبود و ارتقا یابد.

ihrciran@