photo_۲۰۱۶-۰۱-۲۳_۱۸-۲۳-۴۱
انتشار گزارش 2020 جهانی وضعیت پیشگیری از خشونت علیه کودکان
تاریخ انتشار: 30 ژوئن ماه 20 

photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۴_۲۰-۰۲-۲۸

گزارش منتشره صندوق کودکان ملل متحد که مشترک با سازمان جهانی بهداشت و یونسکو و نماینده دبیر کل در مورد خشونت علیه کودکان در بیش از 350 صفحه در مورد وضعیت پیشگیری از خشونت علیه کودکان در سراسر جهان ارائه شده، داده ها و آمار مهمی را ارائه کرده است.

برخی از داده های ذیربط عبارتند از:

– نیمی از کودکان جهان یا حدود یک میلیارد کودک هر ساله از خشونت های فیزیکی یا روانی یا جنسی و صدمات وجراحات و حتی مواردی خطر مرگ رنج می برند که علت اصلی آن عدم وجود برنامه راهبردی حمایت لازم از کودکان توسط دولتهاست.

– 88درصددولتها قوانینی در زمینه حمایت از کودکان دارند اما کمتر از 45 درصد آنها واقعا قوانین را بدرستی اجرا می کنند.

– 80 درصد کشورها برنامه های ملی در حوزه حمایت از کودکان دارند اما یک پنجم آنها منابع کافی برای برنامه مزبور اختصاص داده و هدف های قابل ارزیابی تعیین و روند اجرا را به دقت پیگیری میکنند.

– در گزارش ارزیابی کنونی توصیه های مهمی خطاب به همه دولتها ارائه شده است.

https://uni.cf/2VcKWmf

https://uni.cf/3fUtGKl