photo_۲۰۱۵-۰۹-۳۰_۰۰-۴۲-۲۱
کمبود ۱۹هزار معلم در خراسان رضوی
تاریخ انتشار: 14 ژوئن ماه 20 

photo_2020-06-14_20-20-30

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ خراسان رضوی با کمبود قطعی ۱۹هزار معلم مواجه است.

خدابنده افزود: این استان به دلیل پراکندگی جغرافیایی، آمار بالای دانش آموزان و نیز مهاجرپذیر بودن نیاز بیشتری به معلم دارد ضمن این که میزبان فرهنگیان با سابقه زیادی است لذا آمار بازنشستگی معلمان در خراسان رضوی نسبت به میانگین کشوری زیاد است و بیشتر دچار کمبود نیرو هستیم. استان خراسان رضوی هم اکنون دارای بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار دانش آموز و بیش از ۹۰ هزار معلم است.