logo-4
خطر افزایش کودکان کار در بحران کرونا
تاریخ انتشار: 13 ژوئن ماه 20 

photo_۲۰۲۰-۰۶-۱۰_۱۸-۵۱-۲۶

سازمان حقوق‌بشری و امدادی “تر دزوم” می‌گوید پاندمی کرونا، کودکان بسیاری را در سراسر جهان، به نان‌آور خانواده مبدل کرده است.

این تشکل غیردولتی هشدار داده که به دلیل ضربه‌های اقتصادی کرونا، کودکان پرشماری درس را رها کرده و به تامین مخارج خانواده رو آورده‌اند. تر دزوم می‌گوید قبل از شیوع کرونا ۱۵۲ میلیون کودک کار در جهان وجود داشت و حالا ۳۸۶ میلیون کودک به ورطه فقر در غلطیده‌اند.

سازمان ملل برآورد کرده که در خلال بحران موجود، آمار کودکان کار ۶۶ میلیون نفر بیشتر شده باشد. پیش‌بینی بانک جهانی نیز حاکی از آن است که با نابودی بسیاری از کسب و کارها، ۱۰۰ میلیون نفر به تعداد فقیران دنیا اضافه می‌شود.