logo-4
جامعه شناسی مردم مدار و شنیدن صدای شهروندان (۸)
تاریخ انتشار: 31 می ماه 20 

✅ رمینا اشرفی ۱۴ ساله

✅ آخرین درخواست کودک به قتل رسیده “رومینا اشرفی” از من وشما که هنوز زنده هستیم چیست؟

✅ آیا تکرار همان درخواست آتنا، شکیلا و ستایش و دیگر کودکان به قتل رسیده دراین سرزمین نیست؟

✅ از منظر دانش جامعه شناسی مردم مدار خلاصه درخواست شان به قرار زیر است:

” اجرای دقیق وکامل همه اصول پیمان نامه حقوق کودک ، که ۲۶ سال پیش جمهوری اسلامی ایران آن پذیرفته و در اجرای آن کوتاهی کرده است”.

جزیبات در خواست این کودکان که دیگر در میان ما نیستند به قرار زیر است :

✅ پس از ۲۶ سال تعلل، یا پیمان نامه حقوق کودک را بی قید وشرط و به تمامی اجرا و قوانین خلاف آن را اصلاح کنید، برای تک تک مواد آن ،آیین‌نامه اجرایی مناسب نوشته ، بودجه کافی ، سازوکار اجرایی تعریف کنید. سازمان‌های مردم‌نهاد مروج پیمان‌نامه حقوق کودک را از فشارهای امنیتی خارج کرده واز آن ها کمک بخواهید وامر دیدبانی و راستی آزمایی اجرای پیمان نامه را به آنان بسپارید. ویا برای همیشه ، از آن خارج شود .

✅ که درصورت تحقق مثبت عبارت فوق ، عملا بسترهایی که بطور مستمر: حق بقاء ، رشد، امنیت ومشارکت کودکان رابه خطر می اندازد وبه طور تصاعدی بر تعداد کودکان درشرایط دشوار می افزاید. یک بار و برای همیشه برچیده می شود.

✅ آنچه که در ارتباط با پیمان حقوق کودک و بطور خاص از زندگی کوتاه رومینا می توان آموخت به قرار زیر است :

اگر از همان سال اولی که پیمان نامه را امضا کرده ایم . مهمترین اصل آن (ماده ۴۲) “همه را باید با پیمان نامه حقوق کودک آشنا کرد” را به اجرا در می آوردیم. رومینا حالا به احتمال زیاد زنده ، شاد و همانند همه همسالان خود درپی “کودکی کردن ” و نه ” ازدواج “بود.

✅ اگر پدر رومینا (۳۸ ساله ) از ۱۲ سالگی با پیمان‌نامه آشنا شده و بازی و فعالیت های آن را در سراسر کودکی اش انجام داده و در بزرگ سالی با ساز و کار اجرا و دیدبانی آن آشنا شده بود. آیا امروز ، با داس کودک ۱۳ و ۱۴ ساله اش رابرای حفظ ” ابرو” به قتل می رساند ؟

✅ اگر خواستگار رومینا( ۳۶ ساله ) از همان ۱۰ سالگی با پیمان نامه حقوق کودک آشنا شده و زندگی اش را با آن زیسته بود . آیا به خودش اجازه می داد در سی و چند سالگی در نقش عاشق یک کودک ۱۳ ساله ظاهر شود ؟

✅ اگر قاضی پرونده از کودکی با پیمان نامه آشنا بود. آیا در بزرگسالی درجایگاه یک قاضی، می‌پذیرفت که دادگاه بدون حضور مددکار کودک، روانشناس و وکیل کودک برگزار شود ، ودر پایان وقت رسیدگی، کودکی که درخواست کمک می کند را به قاتلش می سپرد ؟

✅ و اگر همه رومینا های زنده وبالنده این سرزمین ، با پیمان نامه حقوق کودک آشنا و امکان دسترسی به شماره تلفن ( ۱۲۳) متکی به ساز وکار اجرایی و واقعی پیمان نامه را داشته باشد ،ومشکلاتشان را در درون و بیرون خانواده با مددکار دلسوز، روانشناس دوستدار کودک در میان بگذارند .

✅ آیا این چرخه خشونت ، جور وجنایت متوقف نمی شود؟

✅ بعد از رومینا، آتنا، شکیلا و ستایش نوبت کدام یک از کودکان ما است ؟

✅ به پویش: ” اجرای کامل پیمان نامه حقوق کودک و یا خروج فوری از آن بپیوندید”

siamakzandrazavi@