333333333333333333
گزارش عملکرد هفتگی کمیته‌های شبکه کمک
تاریخ انتشار: 28 می ماه 20 

🔹گزارش #پنجم

🔹از ۱۸ اردیبهشت تا ۵ خرداد ۹۹

🔸لطفا مطالعه نموده و ما را از پیشنهادها و انتقادات خود بهره‌مند سازید

برای مطالعه گزارش روی لینک کلیک نمایید.