photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۱_۲۲-۴۹-۳۹
کودکان و میراث فرهنگی
تاریخ انتشار: 23 می ماه 20 

یونسکو از کلیه کودکان بین 6 تا 12 سال دعوت کرده است تا در “نمایشگاه هنرمندان کوچک” شرکت کنند. سازمان یونسکو با هدف حساس کردن کودکان به میراث فرهنگی ، از آنان خواسته است یکی از نمادهای میراث فرهنگی خود را که دوست دارند نقاشی کنند، و برای یونسکو بفرستند. یونسکو مجموعه آثار کودکان را در وب سایت خود به اشتراک جهانی می گذارد. سال هاست یونسکو به دولت ها و مراکز آموزشی پیشنهاد می دهد که کودکان را با میراث فرهنگی سرزمین خود و سایر ملل آشنا کنند. نمادهایی که نشانه ای از تمدن ، هنر ، زیبایی ، تلاش انسانی و فرهنگ نیاکان ما محسوب می شوند. علاقه مندان برای شرکت در این برنامه می توانند به صفحه یونسکو در اینستاگرام مراجعه کرده و یا هشتگ زیر را دنبال کنند:

ShareOurHerading#

UNESCO@

منبع: koodakandonya@