logo
بازگشایی مدارس در سوییس
تاریخ انتشار: 23 می ماه 20 
photo_۲۰۲۰-۰۵-۱۳_۰۹-۲۷-۳۲  

دانش آموزان الزامی به استفاده از ماسک و دستکش ندارند.