photo_2018-10-05_21-36-49
گزارش فعالیت بنیاد نوای مهر تاک (1399/02/22)
تاریخ انتشار: 15 می ماه 20 

WhatsApp Image 2020-05-16 at 23.30.26

براساس هماهنگی های قبلی، در یک شنبه (مورخ 021 – 02 – 99) با حضور اعضا و گروه همراهان مهرتاک، 50 بسته غذایی شامل گوشت قرمز، پنیر، کره و آبمیوه به همراه بن 200 هزارتومانی فروشگاه رفاه بین مددجویان منتخب توزیع شد.

بنیاد مهرتاک از همراهان همیشگی خود و همچنین حامیان مالی محترم برای دریافت بن فروشگاه رفاه، در سومین نوبت تهیه و توزیع مواد غذایی صمیمانه سپاسگزاری می نماید و آرزوی سربلندی و موفقیت در همه مراحل زندگی برای بزرگواران را دارد.