photo_۲۰۱۶-۱۱-۲۳_۱۰-۴۷-۲۷
اپلیکیشن شاد خیلی از دانش آموزان سیستان و بلوچستان را غمگین می کند!
تاریخ انتشار: 10 می ماه 20 
photo_۲۰۲۰-۰۴-۲۲_۲۱-۴۳-۵۵  

۵۱ درصد جمعیت استان ما روستا نشین هستند و خبری از اینترنت در آنجا نیست…

 

منبع: iranianspa@