333333333333333333
گزارش عملکرد هفتگی کمیته‌های #شبکه_کمک
تاریخ انتشار: 10 می ماه 20 

🔹گزارش #چهارم

🔹از ۳ اردیبهشت تا ۱۷ اردیبهشت ۹۹

🔸لطفا مطالعه نموده و ما را از پیشنهادها و انتقادات خود بهره‌مند سازید

#شبکه_کمک #گزارش_عملکرد #کرونا_ویروس #شبکه_های_ملی_و_تخصصی #با_هم_قویتریم #گزارش #انتقاد #پیشنهاد