333333333333333333
گزارشی از یک از طرح های حمایت شده توسط شبکه کمک در اردبیل
تاریخ انتشار: 10 می ماه 20 

🔺طرحی با رویکرد محله محوری

🌿 با مشارکت داوطلبین در محلات

🔸برای اجرای این نوع طرح ها توسط سازمان های مردم نهاد به پویش مالی یکی از دو هزار شبکه کمک بپیوندید.

🔹 برای آشنایی با عملکرد شبکه کمک به گروه تلگرامی شبکه کمک بپیوندید. 👇

📌روابط عمومی شبکه کمک

@KomakNetwork_group

 

برای مشاهده گزارش روی لینک کلیک نمایید.