logo
روز جهانی آزادی مطبوعات
تاریخ انتشار: 4 می ماه 20 

logo_en

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سوم ماه مه برابر با چهاردهم اردیبهشت ماه، را« روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام نمود.

شبکه یاری کودکان کار، ضمن گرامیداشت این روز و تقدیر از مطبوعات مستقل و آزاد، بر این باور است که «حق آگاهی» از حقوق اولیه انسان است و تحقق صلح، عدالت و حقوق بشر را تسهیل می بخشد و درساختن آینده ای شفاف، دمکراتیک برای کودکان و نوجوانان ضروری است و آنها را با واقعیت های جهان پیرامون خود روبرو می سازد و در پرورش تفکری آزاد و خلاق شان مؤثر است.

شبکه یاری کودکان کار