photo_2018-10-05_21-36-52 (2)
بحران کرونا و اضطراب برگزاری مسابقات برای کودکان
تاریخ انتشار: 27 آوریل ماه 20 

بحران کرونا نه تنها برای بزرگسالان که برای کودکان نیز با اضطراب همراه است.

مهمترین دلیل آن روش یادگیری اجتماعی کودکان است که بر اساس آن،کودکان از محیط اجتماعی خود ،از گفتار وبه ویژه رفتار دیگران می آموزند.

اینک بحران کرونا درهمه ابعاد زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی انسانها ،از جمله کودکان در سراسر جهان تاثیر گذار است و همگان ،از جمله کودکان را در سطوح متفاوت دچار اضطراب کرده است.

در چنین شرایطی وظیفه ما بزرگسالان کاهش اضطراب خود وبه تبع آن کودکانمان با استفاده از روشهای مختلف است.

براساس پژوهشهای روان شناختی یکی از عواملی که در کودکان ایجاد اضطراب می کند بی توجهی به تفاوتهای کودکان و برگزاری بر نامه هایی برای آنان به صورت مسابقه است که این روزها از طرف مراکز خصوصی،دولتی وغیر دولتی به صورت کشیدن نقاشی ،قصه گویی ،اجرای نمایش و…توسط کودکان و ارسال آنها برای برگزار کنندگان و انتخاب چند اثر از فعالیتهای کودکان برای دادن جایزه است.

از دیدگاه روان شناسی کودکان با یکدیگر تفاوت دارند و مسلما این تفاوتها در آثار آنها دیده می شود و نمی توان تعداد اندکی از آنها را انتخاب کرد و جایزه داد وبقیه را به فراموشی سپرد برگزاری مسابقه برای کودکان علاوه بر ایجاد اضطراب اثرات روانی دیگری از جمله کاهش اعتماد به نفس،کمبود احساس ارزشمندی ،مقایسه خود با دیگران ،نادیده گرفتن توانمندیهای خود و…را در بر دارد.

در ارتباط با نقش منفی مسابقه وبه عبارت دیگر ،مقایسه ،پژوهشهای متعددی به ویژه توسط روانشناسان انسان گرا انجام شده که دراین نوشته از آوردن آنها خودداری می شود چون هدف این نوشته کوتاه ،مقدمه ای برای فراخوان و مشارکت عزیزانی است که دغدغه سلامت روانی کودکان را به ویژه در دوران بحرانی کنونی دارند.

نوشته کوتاه خودرا با جمله ای از زنده یاد توران میر هادی ،دوستدار واقعی کودکان پایان میدهم که در گفتگویی در ارتباط با برگزاری مسابقات کودکان چنین گفت:

“هدف ما ،تربیت کودکان به عنوان یک انسان است نه یک اسب مسابقه “

فاطمه قاسم زاده

روان شناس کودک

عضو هیات مدیره انجمن پژوهشهای آموزشی پویا