photo_۲۰۱۸-۰۶-۰۱_۱۰-۳۹-۳۵
تأکید دبیر کل سازمان ملل بر نقش زنان در مقابله با کرونا
تاریخ انتشار: 17 آوریل ماه 20 
photo_۲۰۲۰-۰۴-۰۹_۲۲-۴۸-۰۹  

🌿درنگ: دبیر کل سازمان ملل بر نقش زنان در مقابله با کرونا تاکید و از همه کشورها خواست که درجهت توسعه این اثرگذاری مفید بسترهای لازم را فراهم آورند. دبیر کل هم چنین تامین برابری جنسیتی را در هر گونه برنامه ریزی حمایت از افراد در روند مواجهه با کرونا ضروری دانست.

شایان ذکر است در شرائط فعلی که اکثر مردم جهان کمتر در محیط بیرون از خانه حاضر میشوند و اغلب اعضای خانواده در منزل هستند نقش زنان در مدیریت جوامع انسانی در ابعاد مختلف نمود برجسته تری یافته است. هم چنین با توجه به اینکه طیف گسترده ای از پزشکان و پرستاران خط مقدم مبارزه با کرونا در کشورهای مختلف زن هستند، جامعه جهانی بیشتر درک میکند چالشهای جهانی بدون مشارکت برابر زنان و مردان قابل رفع نیست و در این راستا لازم است تبعیض ها و بی عدالتی های جنسیتی گوناگون را برطرف نمود.

منبع: hoghooghbasharezanan@