333333333333333333
گزارش عملکرد هفتگی کمیته‌های شبکه کمک
تاریخ انتشار: 14 آوریل ماه 20 

✳️گزارش عملکرد هفتگی کمیته‌های شبکه کمک (هفته سوم فروردین)

🔹گزارش دوم: هفته سوم فروردین

🔹از ۱۶ فروردین ۹۹ تا ۲۳ فروردین ۹۹

🔸لطفا مطالعه نموده و ما را از پیشنهادها و انتقادات خود بهره‌مند سازید