333333333333333333
نامه شبکه کمک به رئیس جمهور برای تعطیلی کشور تا ۳۱ فروردین ۹۹
تاریخ انتشار: 30 مارس ماه 20 

photo_2020-03-30_19-06-42

b2n.ir/990240

☝️کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند برای حمایت از این نامه به سایت بالا☝️ مراجعه نمایید .

🌱 باهم آگاهانه کرونا را شکست می دهیم .

🔷 از سازمان های مردم نهاد، تشکل های صنفی، انجمن های علمی ، شرکت ها و موسسات تجاری، تشکل های فرهنگی و هنری، موسسات بازرگانی، احزاب سیاسی و تشکل های جامعه مدنی دعوت می نماییم با مراجعه به سایت بالا از این نامه حمایت کنند.

🔷 اشخاص حقیقی شامل آحاد ملت ایران نیز می توانند از این نامه با درج مشخصات‌ در فرم فردی حمایت کنند.

💥با قطع زنجیره ابتلا به کرونا به پزشکان ، پرستاران، بهیاران و کارگران خدمات بیمارستان ها فرصت دهید.

💥از شیوع گسترده بیماری جلوگیری و امار جانباختگان را کاهش دهیم.

💥هرینه های سنگین بخش درمان را کاهش دهیم.

💥از مصرف بیهوده و کور منابع مالی کشور در حوزه دولت، بخش خصوصی و خیریه ها جلوگیری کنیم.

🔺دولت ضرورت دارد اعمال حاکمیت کند.

🔴 توصیه به در خانه ماندن کافی نیست.

📌دولت موظف است سرنوشت اقلام کشف شده احتکارشده و کمک های بین المللی را به مردم خصوصا خیرین شفاف گزارش نماید.