333333333333333333
نامه “شبکه کمک”، به رئیس‌جمهور برای تعطیلی کشور تا ۳۱ فروردین ۹۹
تاریخ انتشار: 28 مارس ماه 20 
unnamed  

https://b2n.ir/990240

☝️کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند برای حمایت از این نامه به سایت بالا☝️ مراجعه نمایند.

🌱 باهم آگاهانه کرونا را شکست میدهیم.

🔷 از سازمانهای مردم نهاد، تشکلهای صنفی، انجمنهای علمی، شرکتها و موسسات تجاری، تشکلهای فرهنگی و هنری، موسسات بازرگانی، احزاب سیاسی و تشکلهای جامعه مدنی دعوت مینماییم با مراجعه به سایت بالا از این نامه حمایت کنند.

🔷 اشخاص حقیقی شامل آحاد ملت ایران نیز میتوانند از این نامه با درج مشخصات‌ در فرم فردی حمایت کنند.

💥با قطع زنجیره ابتلا به کرونا به پزشکان، پرستاران، بهیاران و کارگران خدمات بیمارستانها فرصت دهید.

💥از شیوع گسترده بیماری جلوگیری و آمار جانباختگان را کاهش دهیم.

💥هزینه‌های سنگین بخش درمان را کاهش دهیم.

💥از مصرف بیهوده و کور منابع مالی کشور در حوزه دولت، بخش خصوصی و خیریه‌ها جلوگیری کنیم.

🔺دولت ضرورت دارد اعمال حاکمیت کند.

🔴 توصیه به در خانه ماندن کافی نیست.

📌دولت موظف است سرنوشت اقلام کشف شده، احتکارشده و کمکهای بین المللی را به مردم خصوصا خیرین شفاف گزارش نماید.