logo
در خانه بمانیم
تاریخ انتشار: 13 مارس ماه 20 

ولی افتاد مشکل‌ها!

پاندمي ويروس كرونا چون آواري بر سر جهانيان فرو ریخته و همه را غافلگير كرده است.

البته راه‌های متعددی چون شستشوی مکرر دست‌ها ،پرهیز از دست دادن،ضدعفونی کردن وسایل،سطوح و… برای مقابله با ویروس پیشنهاد و اجرا شده است.

کنار همه اینها ماندن در خانه نیز به عنوان یک راه حل خلاقانه برای قطع زنجیره ویروس کنترل آن پیشنهاد و انجام شده است که از قضا روشی بسیار مؤثر در مهار ویروس است.

اما یک سؤال:

چگونه می‌شود از گروههایی مثل کودکان کار یا افرادی که به کارهای روزمزد برای گذران زندگی مشغول هستند انتظار داشت به اين قرنطينه خود خواسته بپيوندند؟!‌

ممانعت کودکان زباله گرد از كار در سطح شهر و هدایت احتمالی آنان به محل زندگی‌شان یعنی گاراژها و گودها که محلهایی بسیار آلوده ‌هستند ايا گرهي از اين مشكل ميگشايد؟يا هدايت كودكان كار به خانه -كه طبعاً هیچ درآمدی ندارند -آن‌ها را در معرض آزار جسمی بيشتر (به خاطر عدم کسب در آمد) توسط سرپرستانشان قرار نمی دهد؟ ضمن اینکه هر دو گروه از اقل وسائل ضدعفونی کننده و بهداشتی محرومند. پس این اقدام و تصمیم در مجموع راه حل مناسبی برای آنان به نظر نمی‌رسد.

گروه دوم کارگران و کلیه‌ی اقشاری از هر طبقه هستند که کار روز مزد می‌کنند.

در خانه ماندن این گروه‌ها نیز، به فقر مطلق و خالی ماندن جیب‌ها و سپس خالی ماندن سفره‌ها و گرسنگی مطلق (از سایر نیازهای اولیه و مهم زندگی می‌گذریم) منجر می‌شود.

بنابراین در خانه ماندن برای این گروه‌ها مساوی فقر، گرسنگی و تضعیف بیشتر سیستم ایمنی بیشتر شدن احتمال بیماری و… است.

يا كساني كه ناچار از استفاده وسايل نقليه جمعي براي رسيدن به محل كار خود هستند ای بسا از خطرات آن از من و شمای نوعی بیشتر آگاه باشند اما چاره اي ندارند.

بنابراین به نظر می رسد اجرای این پویش با تمام فوائدش به این سادگی‌ها هم نیست و نکته‌های باریکتر از مویی هم در اجرای آن وجود دارد . به این مفهوم که دولت وظیفه دارد حداقل به طور کوتاه مدت در طول این بحران از اقشار فوق‌الذکر حمایت معیشتی و مالی نماید تا شروط اولیه امکان ماندن در خانه برای آنان فراهم شود.

ضمناً بسیار شایسته و ضروری است که دولت بسته‌های بهداشتی ضد عفونی کننده ساده و مؤثر را به طور رایگان یا با قیمت مناسب در اختیار طبقات ضعیف اقتصادی و مناطق حاشیه‌نشین در تمام نقاط کشور قرار دهد تا شرایط کنترل و نابودی این ویروس بیرحم تا حد امکان در کل دنیا فراهم شود.

بابک خطی

طبیب کودکان