logo
جامعه شناسی مردم مدار
تاریخ انتشار: 10 مارس ماه 20 

اهمیت یاری گرفتن از رهبران محلی وسرمایه های موجود برای تشویق شهروندان برای لغو مراسم سوگ وجشن و ماندن درخانه.

✅ نمونه مثالی درخواست بی بی سکینه کیانی

✅ همسر زنده یاد محمد بهمن بیگی آموزگار بزرگ ایلات وعشایر ایران

برای دیدن فایل روی لینک کلیک کنید.