logo
نخستین نشست ستاد فرماندهی مقابله با کرونا کلانشهر تهران با سازمان های غیر دولتی برگزار شد.
تاریخ انتشار: 29 فوریه ماه 20 

نخستین نشست ستاد فرماندهی مقابله با کرونا کلانشهر تهران با سازمان های غیر دولتی برگزار شد.

🔸در این نشست مدیران 15 شبکه‌ تخصصی و عمومی، ملی و استانی حضور بهم رساندند

✳️ دکتر علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران انتظارات خود از تشکل ها را اینچنین بیان نمودند: ✳️ تشکل ها پژواک ارائه اطلاعات و آمار صحیح باشند. ✳️ در ترویج، تولید و انتشار فیلم‌های آموزشی، محتوای آموزشی به طور گسترده نیاز به کمک تشکل ها داریم. ✳️ برای نظارت به اجرای درست دستورالعمل های صادر شده از ستاد تشکل ها می‌توانند یاری گر ستاد باشند ✳️ کمیته همکاری بین تشکل ها و ستاد فرماندهی را سریعا تشکیل دهید و از ظرفیت نیروهای داوطلب، افراد شاخص، هنرمندان، ورزشکاران و گروه های مختلف مردمی در این وضعیت توسط این کمیته کمک بگیریم. همچنین در این نشست آمار و اطلاعاتی توسط فرمانده عملیات مقابله با کرونا به حاضرین ارائه شد. در ادامه هر یک از حاضرین به اعلام ظرفیت موجود در شبکه و بیان انتظارات و مشکلات تخصصی حوزه خود پرداختند که به شرح ذیل می باشد. ✅ بیان اهمیت توجه به اقشار آسیب پذیر نسبت به این ویروس جزو موارد مورد تاکید شبکه های اتیسم، سرطان، کودکان کار و خیابان، ایدز، بیماری های غیر واگیر، شمس 3 و… بود. که انتظار می رود ت. جه ویژه ای به این اقشار گردد. ✅ تعطیلی ماندن مدارس تا بهبود وضعیت و جایگزین شدن آموزش های مجازی و استفاده از ظرفیت رسانه ملی مورد تاکید جمع بود. ✅ ارائه آمار صحیح و شفاف و محتوای درست و علمی مورد تایید وزارت بهداشت برای استفاده شبکه ها در اطلاع رسانی ها از دیگر موارد مورد توجه جمع بود. ✅ پذیرش تشکیل کمیته هماهنگی سازمان های مردم نهاد و داوطلبان و تسریع انجام بخش های عملیاتی و آموزشی ✅ توجه به پسماند شهری و بیمارستانی در شرایط کنونی از دیگر موارد مورد نظر شبکه محیط زیست و منابع طبیعی کشور و استان تهران بود ✅ توجه به سرمایه اجتماعی اعم از خیرین، داوطلبان، اعضای شبکه ها و تشکل ها تا کادر درمانی شجاع مراکز فعال از دیگر نکات حائز اهمیت این نشست بود. ✳️ در این نشست دکتر جمالی مدیر کل خیرین و سازمان های مردم نهاد وزارت بهداشت نیز حضور داشتند و با بیان اینکه هر 61 دانشگاه علوم پزشکی کشور نیاز به همیاری تشکل‌ها، خیرین و داوطلبان دارند مقرر شد شورایی از شبکه ها در سطح ملی به کمک این اداره کل بیاید.

در انتها مصوباتی از این جلسه برای بهبود فعالیت و وضعیت کنونی صادر گردید و مقرر شد کمیته هماهنگی سازمان های مردم نهاد و داوطلبان کلانشهر تهران تشکیل شود و همچنین شورای هماهنگی شبکه های سازمان های مردم نهاد(سمن) در سطح ملی و استانی با حضور تمام شبکه های حاضر تشکیل گردد.

🔹نهم اسفند ۹۸