logo
۲۱فوریه #روز_جهانی_زبان_مادری است.
تاریخ انتشار: 24 فوریه ماه 20 

۲۱فوریه #روز_جهانی_زبان_مادری است. زبان‌ها از ارکان هویت و فرهنگ یک جامعه هستند. هدف این‌روز حفظ و گسترش زبان مادری و آموزش چند زبانی است. شعار امسال «صیانت از تنوع زبانی» است.

photo_2020-02-24_12-00-26