logo
20 فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی
تاریخ انتشار: 24 فوریه ماه 20 

20 فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی

مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2007 روز 20 فوریه را بعنوان روز جهانی عدالت اجتماعی انتخاب نمود. در قطعنامه ای که به همین مناسبت به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید از همه دولت‌های عضو دعوت به عمل آمده که سیستم اقتصادی خود را بر پایه عدالت، برابری و مسئولیت جمعی تنظیم کنند. انتخاب روزی به نام روز جهانی عدالت اجتماعی با هدف حمایت از کشورهای جامعه بین‌المللی در جهت ریشه‌کنی فقر، اشتغال همه افراد، کار شایسته، ‌تساوی جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت برای همه اعلام شده است.

photo_2020-02-24_11-58-13