logo
صدای ما را به وزیر آموزش و پرورش برسانید
تاریخ انتشار: 24 فوریه ماه 20 

صدای ما را به وزیر آموزش و پرورش برسانید

🔹درخواست معلم منطقه محروم شیرآباد (از توابع زاهدان) از وزیر آموزش و پرورش: معلمان ما افتخاری در مدرسه شیرآباد تدریس می کنند و حقوق نمی گیرند اما چرا مدرسه ما در سیستم آموزش و پرورش، کد رسمی ندارد

برای دیدن فیلم کلیک کنید