logo
آمارهای سازمان یونیسف نشان می‌دهد که
تاریخ انتشار: 24 فوریه ماه 20 

آمارهای سازمان یونیسف نشان می‌دهد که؛ ۱۵۲ میلیون نفر از کودکان در شرایط خطرناک کار می‌کنند و تقریبا نیمی از این آمار که مجبور به انجام کارهای سخت و خطرناک هستند، کمتر از ۱۱ سال سن دارند.

به دیدن آنها در کوچه و خیابان و… عادت نکنیم و صدای آنها باشیم.

برای دیدن فیلم کلیک کنید